100 000 kor tack

100 000 kvigor från Uruguay, Australien och New Zeeland kommer att importeras till Kina under 2012. Djuren kommer att transporteras i flera våningar på speciella fraktfartyg (inte jättetrevligt ur djurvälfärdssynpunkt).  Wall Street Journal beskriver det som “one of the largest transoceanic cattle drives in history”. Bakgrunden är att allt fler kineser äter mejeriprodukter och det råder därför mjölkbrist i landet. Idag finns ca 12 miljoner kor i Kina men produktiviteten är låg, kinesiska kor mjölkar bara hälften av vad amerikanska mjölkkor gör.

Efter mjölkskandalen 2008 då ca 300 000 barn blev sjuka och 6 dog efter att druckit mjölk som innehöll melamin är förtroendet för inhemska mejeriföretag lågt. Flera mejerier tillsatte melamin i mjölkpulver och mjölkprodukter för spädbarn för att proteininnehållet i produkterna skulle verka vara högre än det faktiskt var. Skandalen ledde till att många konsumenter valde att köpa importerade mjölkprodukter. Trots detta finns det uppenbarligen ett stort behov mer inhemsk mjölkproduktion.

Efter att ha sett det här klippet kan alla agronomer som gått introduktionskursen i husdjursvetenskap gissa att det finns problem med fruktsamheten i kinesiska besättningar. Avlar man bara på ökad mjölkavkastning kommer man förr eller senare upptäcka att korna inte blir dräktiga. Vilken tur att Sverige och Danmark tänkt ett steg längre! I december förra året skrev Jordbruksaktuellt att Viking Genetics exporterar stora mängder sperma till Kina, 2012 är den förväntade exportvolymen 100 000 doser. Det är inte bara avelsföretag som är intresserade av kinesisk mjölkproduktion, det finns en enorm marknadspotential även för mejeriföretag, spannmålshandlare och företag som säljer mjölkrobotar och annan utrustning…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>