Agronomer och global matförsörjning

Den del av agronomutbildningen där agronomer med olika inriktning läser tillsammans heter “Agrosystem”. I kursen behandlas aktuella ämnen av övergripande karaktär som är relevanta för alla agronomer, till exempel etik, systemanalys och livscykelanalys. I fredags var det dags för redovisning av ämnet Global food security.  Ett ämne som kan kännas överväldigande att ta in och behandla på bara en vecka, men som ändå är relevant och aktuellt!

Passande nog kom det i torsdags ut en rapport från FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) som behandlar just utmaningarna med att få mat- och vattenresurser att räcka till på lång sikt. I rapporten presenteras ett antal rekommendationer angående vad som bör vara fokus:

  • Effektivisering av vattenanvändning genom bättre bevattningssystem och utbildning
  • Innovativa jordbruksmetoder som till exempel trädjordbruk eller integrerade system för boskap och odling
  • Ökade investeringar i jordbruksutvecklingen för att utveckla till exempel bevattningssystem och markskydd
Troligen är “Global food security” ett av de ämnen som fler och fler agronomer kommer jobba med. Den agronom som troligen är en av världens mest kända just nu är Johan Rockström, chef för Stockholm resilience center och Stockholm environment institute samt professor i naturresurshållning vid Stockholm universitet. Han studerade till agronom på på SLU mellan 1987-1991 och blev utsedd till årets svensk av tidningen Fokus 2009. Johan är en av de ledande rösterna när det gäller just “Gobal food security”. Stockholm resilience center är ett internationellt center som arbetar med forskning och utveckling. Fokus ligger på att öka förståelsen för sociala och ekologiska system och förstå vad som är nyckeln till att få dessa globala system tillräckligt robusta för att klara förändring.
Inspireras här av agronom Johan Rockström när han som en av världens främsta experter på Global food security håller föredrag på TED-talks:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>