Anneka PRIMA Anderson – Sveriges första kvinnliga agronom

Läste av en händelse en minnesruna över Anneka Anderson i DN igår. Anneka, som blev 90 år gammal, var Sveriges första kvinnliga agronom och tog examen vid dåvarande Ultuna Lantbrukshögskola 1947. Som den första kvinnan på utbildningen mötte hon motstånd från både andra kurskamrater och lärare då agronom ansågs vara ett strikt manligt yrke. Anneka jobbade till en början på Hushållningssällskapet i Södermanland men blev senare lantbrukare i Flen tillsammans med sin man. Vidare var Anneka ponnyuppfödare, naturvårdare, jägare, fågelskådare och amatörarkeolog. Anneka var en pionjär på många områden, bland annat introducerade hon köttsrasen Aberdeen Angus i Sverige. 2001 blev Anneka utsedd till hedersdoktor vid SLU och höll då en föreläsning på Ultuna om erfarenheter från ett omväxlande liv inom den gröna sektorn.

Med tanke på att många av agronomutbildningarna idag består av minst 50% tjejer kan man lugnt säga att det har skett en del förändringar sedan Anneka gick på Ultuna. Sorgligt och inspirerande på samma gång.

En annan känd agronom som vi minns är Aron BUDDHA Westerlund som föddes idag för 128 år sen, alltså den 13 mars 1884.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 thoughts on “Anneka PRIMA Anderson – Sveriges första kvinnliga agronom

  1. Fin text om PRIMA! Med viss reservation vill jag dock undra om BUDDHA verkligen var agronom? Kan ha fel men läste och doktorera inte han vid Lunds universitet? 1932 bildades Kungl. Lantbrukshögskolan, Aron blev professor och utsågs till Lantbrukshögskolans studentkårs allra förste inspektor. Alldeles oavsett är han någon som gjort mycket för agronomerna och dess väg ut i samhället, och mer värdig att kallas agronom utan att formellt vara det kan nog ingen vara!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>