Antibiotikaresistens bland grisar

Vi inleder veckan med intressanta forskningsrön publicerade i NewScientist.

Hälften av världens alla grisar lever i Kina och mer än 50% av dessa får foder kryddat med antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Djuren lever trångt och är konstant exponerade för infektioner. Därför tillsätts små doser antibiotika i fodret, vilket förbättrar grisarnas tillväxt och lantbrukarnas lönsamhet. Tyvärr främjar det också utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier som på sikt kan överföras till människor. På grund av den anledningen förbjöds tillväxtfrämjande antibiotika i EU år 2006 (sjukt att det inte varit förbjudet längre än så!). I USA är det däremot fortfarande tillåtet och nya siffror visar att hälften av alla salmonellabakterier i prover tagna från kycklingkött är resistenta mot minst tre olika antibiotika.

Kina är väldens största producent och konsument av antibiotika. Effekten av Kinas omfattande antibiotikaanvändning inom animalieproduktion har tidigare varit okänd men nu börjar ljuset gå upp inom forskarkåren. Ett kinesiskt-amerikanskt forskarteam har undersökt läget genom att ta jord- och gödselprover från tre kinesiska gårdar med grisproduktion. De tog även prover från gårdar där grisar inte fodras med antibiotika och från mark där inget jordbruk bedrivs. Forskarna hittade totalt 244 olika antibiotikaresistenta gener. I proverna från gårdarna upptäcktes 149 antibiotikaresistenta gener som var resistenta mot alla typer av antibiotika. Nivåerna av vissa antibiotikaresistenta gener var upp till 28 000 gånger högre jämfört med nivåerna i jordproverna som inte kom från gårdar. Proverna innehöll även enzymer som hjälper till att överföra antibiotikaresistenta gener mellan bakterier.

Siffror tyder på att kinesiska grisar utfodras med ungefär samma mängd antibiotika per djur som i USA. Problemet är att det finns sex gånger fler grisar i Kina vilket gör att effekten blir mycket större. Det finns heller ingen kontroll av antibiotikaanvändning inom det kinesiska lantbruket. Man önskar att människor (läs myndigheter och makthavare) kunde tänka längre än vad näsan räcker, både i Kina och USA.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>