Är ändå inte jätteförvånad…

I veckan har det publicerats flera artiklar i UNT (härhär och här) som är starkt kritiska mot SLU-ledningens hantering av de stora byggnadsinvesteringar som gjorts. Kritiken är baserad på en extern rapport av konsultfirman KPMG. Mycket handlar om att de stora byggsatsningar som gjorts inte kontrollerats tillräckligt noga. Detta gör nu att många utbildningar får göra stora nedskärningar på grund av ökade hyreskostnader. Det är många ur personalen som känner sig lurade eftersom den interna dialogen inte fungerat. På SLU’s rektorsblogg skriver prorektor Lena Andersson-Eklund själv att den interna kommunikationen kring besluten som tagits inte har fungerat och att de skall försöka göra förbättringar.

Det är förstås tråkig läsning, men jag är ändå inte jätteförvånad…
Jag är väldigt nöjd med min tid på SLU. Där finns massa fantastiska människor från flera program, en studentkår som gör mycket för studenterna, en hel hög med inspirerande lärare som ställer upp och tar sig tid, intressanta kurser och stora möjligheter till att åka på utbyten. Inte minst tror jag att detta är en framtidsbransch (hur klyshigt det än kan låta!). Jag tror inte att jag hade trivts ett dugg bättre på något annat universitet. Något som jag flera gånger reflekterat över är dock bristen på en gemensam vision och strategi för SLU. Med tanke på vilka som är de mest aktuella frågorna idag, som miljö, energi, livsmedelsförsörjning resurshantering mm. så borde SLU ha världens möjligheter och likaså studenterna från SLU. Och tittar man på den information som kommuniceras externt så verkar SLU ha greppat detta. Tyvärr känns det dock som att visionen inte riktigt når hela vägen till studenter och personal. Personalen får slita med stora nedskärningar och som student är det svårt att ta del av det senaste som händer inom forskningen.

Lantbruk, matproduktion, naturresurshållning mm. är högaktuella ämnen och företag i branschen har behov av den senaste kunskapen och forskningen. Trots detta får agronomer ständigt förklara vad en agronom gör och vad man kan (lite av anledningen till att vi startade den här bloggen!). Att det är skillnad mellan husdjuragronomer, ekonomagronomer, markväxtagronomer med mera, är det inte många som vet. Det borde väl ändå ligga i SLU’s intresse att marknadsföra sina utbildningar även mot aktuella företag så att man inte behöver mötas med ett stort frågetecken varje gång man säger att man är agronom…
Eller ska studenterna dra hela lasset?

Den här videon om SLU’s utbildningar släpptes för inte så länge sedan, den är fin och har en storslagen vision. Det bästa vore dock om samma känsla kunde få infinna sig hos alla elever och lärare på SLU, och att fler företag blir medvetna om vad som är SLU-studenternas styrkor. 
/Brita & Frida

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>