Är priserna på väg ner?

Många analytiker spår att spannmålspriserna kommer falla framöver och ger lantbrukare rådet att prissäkra sin skörd av spannmål och raps. I en marknadskrönika av Agronomics uppmanar man istället växtodlare att inte underskatta sin egen kunskap. Det finns nämligen signaler från landet i väst som talar emot att priserna skulle falla. Här följer en sammanfattning av Agronomics marknadsanalys:

Vårsådden i USA har varit kraftigt försenad vilket gjort att många prognostiserat en lägre skörd än normalt. Nu har man dock kommit i kapp med vårsådden, den 26 maj bedömde det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, att 86 procent av all majs är sådd. Det är i princip samma siffra som flerårsgenomsnittet vilket tyder på ett förhållandevis normalt år trots den sega starten. Bilden nedan visar hur långt gången majssådden var i måndags i olika delstater. Mjölkbönderna i Wisconsin får lägga på ett kol om det ska bli någon fodermajs i år!

Om man istället ser till uppkomsten av vårsådden ser vi mörka moln igen (eller solglimtar) beroende på om man vill att priset ska gå ner eller upp. I genomsnitt har 54 procent av majsen kommit upp jämfört med 67 procent som utgör medeltalet. Är kanske ingen dramatisk skillnad men om istället läget för enskilda stater studeras blir bilden en annan. Iowa är USA:s viktigaste majsproducent och uppkomsten av majs där uppskattades den 26 maj uppgå till 54 procent. Det är ungefär hälften jämfört med förra året och betydligt lägre än flerårsgenomsnittet på drygt 80 procent. Agronomics ställer frågan “Borde inte en sådan avvikelse ha relativt stor betydelse i ett så pass viktigt odlingsområde?”. Även vårvetets uppkomst i USA är sämre än normalt.

Agronomics menar att marknadens tro på fallande priser baserat på vårsåddens återhämtning vad gäller arealer visar hur långt ifrån produktionen många av marknadens aktörer står. För det är ju inte bara fröna som ska ner i backen, dom ska gro också. Även om det inte enbart är den växande grödan som påverkar prisutvecklingen är det ändå den mest grundläggande faktorn för att förutspå priset på råvaran. Som odlare är man expert på spannmålsodling och kan betydligt mer om det än de analytiker som enbart analyserar produktionen från skrivbordet. Respect!

Ena halvan av Absolut agronom befinner sig just nu i USA. Brita, kan du ge oss en uppdatering på vårsådden?! :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>