Arla ger svar på tal

Journalisten Gunnar Lindstedt riktar stark kritik mot Arla i en artikel i SvD Opinion den 8 november. Det är fusionen mellan Arla och Milko som upprör Lindstedt, han menar att Arla genom priskrig på den svenska marknaden drev Milko mot konkurrs för att därmed möjliggöra att Konkurrensverket skulle godkänna en fusion mellan de båda parterna. Vidare menar journalisten att vi snart inte kommer ha någon svensk mjölkproduktion eftersom “makten över svensk matproduktion hamnar allt mer i händerna på utländska multinationella bolag…Risken är uppenbar att även Skånemejerier inom kort slukas av någon utländsk mejerijätte”.  

Arlas ordförande Åke Hantoft och Sverige vd:n Christer Åberg bemöter idag kritiken i en SvD-artikel med rubriken “Fusionen säkrar svensk mjölkproduktion”. De menar att Lindstedts text är späckad med faktafel. Bland annat stämmer det inte att Arla har dumpat priserna på den svenska marknaden, “tvärtom har Arla varit först ut med prishöjningar vid flera tillfällen de senaste åren“. Ett annat citat är: “Vi är en garant för att svensk mjölkproduktion kan fortsätta utvecklas och hålla stånd mot de utländska mejerijättar som Lindstedt varnar för vill etablera sig i Sverige”.   

Vi får nog hålla med Arla. Aktörer på den europeiska mejerimarknaden blir allt större genom olika uppköp och fusioner. Ska ArlaFoods ha en chans att konkurrera måste man följa sina konkurrenters utveckling. Dessutom är dagligvaruhandelns koncentrationsgrad hög, alltså ett fåtal stora aktörer dominerar marknaden. Ju större spelare Arla är, desto större makt har man vid förhandlingsbordet när det gäller prissättning gentemot handeln.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 thoughts on “Arla ger svar på tal

  1. Jag håller med både er och arla, en stark global aktör är a och o för att klara pressen från den allt starkare dagligvaruhandeln, och därmed bevara svensk mjölkproduktion. Därmed inte sagt att de är felfria. Jag skulle dock vilja påstå att just utvecklingen inom dagligvaruhandeln utgör ett större hot mot svensk livsmedelsproduktion än vad arla gör.

  2. Arla har förlorat sin roll som prissäkrare och organisationen växer nu som en cancer och agerar inte längre i enlighet med böndernas (ägarnas) intressen.

    Svenska bönder gynnas av högre konkurrens. Ju fler aktörer som slåss om att få köpa deras mjölk desto bättre. Hur vet svenska bönder att Arla kommer att använda sin ställning till att maximera mjölkpriset och inte åt att växa organisationen ännu mer eller att betala ut mer ersättning till ledningen?

    • Här tror jag faktiskt att du har fel. För det första, hur långvarig skulle en ledning som agerar på detta vis bli? För det andra har jag svårt att se att Arla skulle ha något intresse av att slå ut svensk mjölkproduktion. Särskilt då det är producenterna som äger företaget. Dessutom är marknaden för mejeriprodukter inget naturligt monopol, om Arla visar sig vara en ohållbar handelspartner finns alltid möjligheten att skapa alternativa sådana. Således tror jag alltså inte att ett starkt Arla är ett hot mot svenskt lantbruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>