Bli inspirerad av naturen

Vi agronomer har kunskap som gör oss till nyckelpersoner i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Vi hörde talas om begreppet “Sustainable design” och blev nyfikna på hur mycket SLU utbildar och forskar inom det här området. Sustainable design handlar bland annat om hur människan kan minska sin resursanvändning och negativa miljöpåverkan genom att lära sig av naturen.

Många av de problem som forskare ägnar hela sina liv åt att lösa är redan lösta av naturen. När man tänker efter verkar det rätt logiskt: naturen har i 3,8 miljarder år sysslat med “forskning och utveckling” och det finns mellan 10 till 30 miljoner arter som utvecklat extremt välanpassade lösningar! Janine Benyus är en amerikansk forskare inom biomimetik. Se hennes inspirerande TED-talk från 2005 om hur forskare, arkitekter, injengörer och designers redan lärt sig imitera naturen (dessutom är hon en fantastiskt skicklig talare!).

Janine Benyus menar att vi måste ställa oss tre frågor: How does life make things? How does life make the most out of things? och How does life make “things” disappear into systems? Här har vi listat några av de exempel som Janine använder för att visa hur mycket inspiration som finns att hämta i naturen: Self-assembly - På samma sätt som musslor tillverkar pärlor genom att filtrera kalkhaltigt vatten kan vi utveckla nya tekniker för att tillverka slittålig keramik. CO2 as a feedstock – Vi ser koldioxid som den största växthusgasen medan naturen använder koldioxid för att skapa saker. Forskare på Cornell University har lyckats skapa en biologisk nedbrytbar plast genom att använda koldioxid i tillverkningsprocessen. The power of shape – Genom att studera vattenlevande djur och fåglar kan vi lära oss mycket om hur vi kan minska bränsleanvändningen i fordon. Kan vi imitera självrengörande växtblad kan vi utveckla exempelvis husfasader som inte behöver tvättas med rengöringsmedel. Quenching thirst – Det finns insekter som kan extrahera vatten ur dimma och luft, kan vi också göra det skulle vi kunna minska vattenbristen. Green chemistry – Det finns fantastiska material i naturen som människan inte ens är i närheten av, exempelvis silkestråd som spindlar producerar. Timed degradation – Vi kan minska vårt avfall om vi kan konstruera förpackningar som förmultnar efter en bestämd tid (det finns exempel på detta i naturen).

Poängen med att lära oss av andra arter i naturen är att:

 ”These organisms have figured out a way to do the amazing things they do, while taking care of the place that is going to take care of their offspring”.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>