Bönder på börsen

Gårdagens nyhet från Ekot var att allt fler lantbrukare prissäkrar delar av sin förväntade spannmålsskörd på de internationella råvarubörserna Chicago Board of Trade och Matif. Det konstaterar Handelsbankens råvarudesk som känt av en kraftigt ökad efterfrågan under sommaren på grund av stigande världsmarknadspriser på spannmål. Utvecklingen går även mot att lantbrukare prissäkrar allt längre in i framtiden, så långt som 2-3 år framåt vilket innebär att lantbrukaren vet idag vad han får betalt för delar av veteskörden 2015!

För dig som inte har koll kommer en sammanfattning på vad det här med prissäkring handlar om. Lantbrukare minskar alltså sin riskexponering mot fallande spannmålspriser genom att handla med finansiella kontrakt på råvarubörser. Finansiella kontrakt kan delas in i futures  och options. I ett finansiellt kontrakt finns ingen underliggande råvara, med andra ord sker ingen fysisk leverans av råvaran då kontraktet löper ut (jämför det med Lantmännens terminskontrakt där lantbrukaren åtar sig att leverera en visst antal ton av t.ex. höstvete). I Sverige kan futures och options handlas via Handelsbankens och SEB:s råvarudeskar


Spannmålsodlare säljer vanligtvis spannmål på spotmarknaden och har därför en “long position” på den fysiska markanden. För att försäkra sig mot fallande höstvetepriser intar lantbrukaren en motsatt position, dvs. “short position” på börsen. Att vara ”short” innebär att man säljer ett futures kontrakt och förväntar sig att priset ska sjunka. För att prissäkring ska fungera måste det finnas en positiv korrelation mellan futures priser för höstvete och spotpriser för höstvete. Med andra ord bör spotpriset sjunka om futurespriset sjunkit. Om spotpriset på höstvete sjunker har en lantbrukare som sålt futureskontrakt för höstvete möjligheten att köpa tillbaka futureskontraktet till ett lägre pris. Vinsten som uppstår på den finansiella marknaden täcker delvis förlusten som uppstår på den fysiska marknaden då lantbrukaren säljer sitt spannmål till exempelvis Lantmännen eller Svenska Foder.

  

Magnus Strömer på Handelsbanken ser att prissäkring kan verka positivt för investingingsviljan hos lantbrukare. Till Ekot säger han så här:
“Jag hoppas ju att de här nya verktygen som finns tillgängliga gör att man kan säkra priserna längre fram i framtiden och gör att man vågar investerar mer, att man kanske odlar upp ny mark, därför att man kan mer lita på att prisnivåerna håller sig här genom att man säkrar dom. Man är inte utsatt för att det är 50 procent lägre nästa år”

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>