Han utvecklar jordbruket i Belize

Reslusten och viljan att göra skillnad verkar vara stor hos Veckans agronom som knappt varit i Sverige sedan examen 2011. Låt oss presentera markväxtagronomen Erik Hammar som jobbar som Marketing & Communications Coordinator på Ya’axché Conservation Trust i Belize.

Att jobba i utvecklingsländer med bevarandebiologi/jordbruk var tidigt ett mål.
Som första jobb (en volontärtjänst) hamnade Erik på WWF i Mongoliet där han gjorde en litteraturstudie om bete och betesdjur, mer specifikt hur gräsmarkerna där sköts eller missköts. Mongoliets vida gräsmarker och miljoner betesdjur är ett typexempel på Tradegy of the commons. För er som inte är ekonomer eller som sov sig igenom nationalekonomin är det ett begrepp för hur gemensamt ägda resurser exploateras av individer som agerar i självintresse utan att ta hänsyn till gruppens bästa.

”Då planekonomin försvann i början av 90-talet blev boskapen privat egendom medan betesmarken förblev fritt för alla att använda. Det är inte svårt att inse vilka problem landets jordbruk har att handskas med idag”, säger han. Efter 9 veckor i Mongoliet var projektet slut och Erik erbjöds en tjänst på Ya’axché Conservation Trust. Han tog sitt pick och pack och flyttade till Belize. Till att börja med jobbade Erik med projektutveckling och finansiering med idag jobbar han alltså med kommunikation och marknadsföring.

Kan du berätta om organisationen du jobbar för?
Ya’axché  grundades 1997 som en gräsrotsorganisation och arbetar med samhällsutveckling och skydd av hotade områden. Inom programområdet Community & Livelihoods arbetar Ya’axché med att utveckla jordbruket och förbättra inkomsterna för mayafamiljer i den region där organisationen verkar. ”Traditionellt används svedjebruk men med en allt större befolkning har odlingsmetoden blivit ohållbar. Världens näst största barriärrev ligger i Belize och sediment, näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket hotar ekosystemet”, säger Erik.

Ya’axché arbetar idag med cirka 80 jordbrukare som reducerat sitt svedjebruk och istället börjat med kakaobaserad agro-forestry där timmerträd och andra fruktträd odlas tillsammans med kakao. Kakaoproduktionen är relativt låg i Belize idag men kvaliteten på kakaon som produceras är bland den högsta i världen.

Det andra programområdet man jobbar med är skydd av hotad natur i två regioner:
 Dels Golden Stream Corridor Preserve som består av drygt 6000 hektar sekundär skog och utgör en viktig länk mellan Maya Mountains och det Karibiska havet, dels Bladen Nature Reserve som utgörs av drygt 40 000 hektar orörd regnskogsliknande lövskog.

Det är ett ständigt arbete att finansiera verksamheten. Erik menar att det tyvärr är få fonder/organisationer som är villiga att finansiera lönekostnader, trots att löner är den viktigaste utgiftsposten i de flesta av organisationens projekt. ”Därför fylls många viktiga positioner inom organisationen av internationella volontärer. Ett exempel är Lee som är Protected Areas Manager och ansvarig för 46 000 hektar skog! För tillfället arbetar 7 internationella volontärer, inklusive mig själv, för Ya’axché. De flesta har en bakgrund inom biologi, GIS eller agronomi”.

Hur ser en vanlig dag ut?
”Det är mycket jobb med webbplatsen och sociala medier. Jag tar även fram material till olika informationskampanjer och rapporter. Eftersom jag har ett stort fotointresse blir det en del foto- och videojobb, vilket är jättekul”. På frågan hur det är att bo i ett utvecklingsland svarar Erik att det är mycket som är konstigt i början. Efter att ha bott i Belize i drygt 10 månader börjar han dock vänja sig. Standardmaten, som består av ris med bönor och kyckling, har han dock tröttat på vid det här laget.

Vad ser du som den största utmaningen inom branschen?
”Den absolut viktigaste frågan just nu enligt mig, både globalt och lokalt, är befolkningstillväxten. Globalt är det ett problem som lyfts fram mer och mer av forskare men det är fortfarande känsligt att diskutera människan i sig som ett problem”. Belize är idag är glesbefolkat med sina drygt 300 000 invånare men befolkningen växer snabbt. Dålig tillgång till preventivmedel, bristfälliga sexualkunskaper samt faktumet att de flesta skolor i Belize drivs av religiösa samfund gör inte situationen bättre. Erik tycker det är bra att stora organisationer som Bill & Melinda Gates Foundation är villiga att lägga resurser på women empowerement och preventivmedel i Afrika men att problemet borde lyftas fram mer globalt.

”Det arbete som görs för att göra jordbruket mer hållbart är bortkastat om inget görs för att dämpa befolkningstillväxten. Givetvis finns inga enkla svar men det hjälper knappast att ignorera problemet, vilket verkar vara gällande praxis i det internationella samfundet”. Lite vågat uttryckt kan man säga att standardfrågan i jordbruksdebatten Hur kan vi föda 9 miljarder människor år 2050? istället borde fokusera kring Hur kan vi förhindra en befolkningstillväxt till 9 miljarder?

Erik menar att hans utbildning och bakgrund inom jordbruk varit avgörande för att få de jobb han haft. Han kompletterade sin agronomutbildning med så mycket ekologi/miljövetenskap som möjligt då han från början visste vad han ville jobba med. Det femte utbildningsåret spenderade han på Cranfield University i Storbritannien där han läste en så kallad double degree (MSc in Land Management). Tipset till dig som vill jobba med internationell utveckling är att kolla webbsidor som annonserar internationella volontärtjänster, exempelvis www.conbio.org och www.environmentjobs.com. Om inte annat så söker Ya’axché en Development Officer just nu! Läs mer om jobbet här!

Stort tack till Erik för att du ville vara Veckans agronom! Vi önskar dig lycka till och är nyfikna på vad ditt nästa äventyr blir. Alla bilder i det här inlägget är tagna av Erik och fler fina bilder tagna av honom utlovas framöver.

DeLaval söker Produktspecialist

Vill du vara med och utveckla framtidens mjölkproduktion? DeLaval är världens största företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av mjölkproduktionslösningar. Företaget, som ingår i Tetra Laval-koncernen, har 4500 anställda och finns på över 100 marknader världen över. Just nu utlyser företaget ett 18-månaders vikariat som Produktspecialist med start 1:a april. Du som söker bör ha en universitetsutbildning inom lantbruk eller motsvarande, alltså helt perfekt för en agronom! Läs mer om jobbet här.

Vi på ABSOLUTAGRONOM.SE har en förkärlek för snygga reklamfilmer och annan marknadsföring (vi är ju ändå ekonomer!). Den här välgjorda videon om DeLavals Herd Navigator hittade vi efter lite sökande på YouTube. Herd Navigator är ett analyssystem som optimerar mjölkproduktionen genom att identifiera kor som behöver speciell uppmärksamhet samt ger bonden information om vilka åtgärder som ska vidtas. Systemet förbättrar följande nyckelfaktorer inom mjölkbesättningen: fruktsamhet, mastitdetektering och ketosdetektering. Som vi brukar säga: En frisk ko är en bra ko!

Det finns flera agronomer som jobbar på DeLaval i olika delar av världen och en fågel viskade att dom kommer göra flera nyrekryteringar inom den närmaste framtiden så håll utkik!

Fredrik vill ha fler kollegor på Agrolab!

Ett av syftena med ABOLUTAGRONOM.SE är att lyfta fram spännande jobbannonser. Vi kryddar våra jobbannonser med lite extra info för att DU ska få en bra bild av vad jobbet verkligen innebär och vad företaget står för.

Agrolab Sverige AB är en privat försöksorganisation som funnits i Sverige sedan 2007 och har samma ägare som systerbolaget Agrolab A/S, Danmark.  Agrolab Sverige utför fältförsök med pesticider, sorter och gödsling inom lantbruks- och grönsaksodling. Agrolab är den ledande försöksorganisationen för registrering av bekämpningsmedel i EU Nordzonen och har försöksverksamhet  i Sverige, Danmark, Finland och Baltikum. Agrolab jobbar också med ett ge råd till kemikalieföretag angående registrering av bekämpningsmedel, och skickar in ansökningar om godkännande till myndigheter inom EU.  Företaget expanderar och kommer att anställa agronomer i både Danmark och Sverige. Under 2012 kommer Agrolab även att etablera en försöksstation i Baltikum. I dagsläget har Agrolab 10 anställda i Danmark och 6 anställda i Sverige, därav 6 agronomer och 4 biologer.

Agrolab utlyser nu tre tjänster, en tjänst som registrerings specialist och två tjänster som försöksledare. Registreringsspecialisten kommer att vara stationerad i Danmark och skall göra riskbedömningar och dokumentation av bekämpningsmedel enligt EU-föreskrifter samt jobba med rådgivning gentemot kemikalieföretag och myndigheter. Försöksledarna kommer självständigt leda fältförsök från planering och utförande till utvärdering och färdig rapport. En av dessa tjänster är i Danmark och den andra i Östergötland (Linköping), Sverige.

Fredrik Sörensson, mark/växtagronom som tog examen 2010, jobbar på Agrolab Sverige och trivs jättebra. “Det bästa med jobbet är att man får jobba både praktiskt med själva försöken och teoretiskt med att utvärdera och skriva rapporter. Jag jobbar som försöksledare och har hand om försök i mellansverige, men den försöksledare som anställs nu kommer ta över en del av dom arbetsuppgifterna”. Jobbet är väldigt varierande, 30% av tiden jobbar Fredrik i fält och 70% är han på kontoret. “Jag började på Agrolab direkt efter examen och tycker att företaget är spännande eftersom det är ett litet företag som utvecklas hela tiden, vilket gör att man får vara med och påverka och ta mycket eget ansvar”. Fredrik säger att på Agrolab finns det “inget vi och ni, vi är ett team!”.

Mer info om jobbet hittar du HÄR eller i annonsen i marginalen!  

En hel hög med jobb för agronomer

Just nu ligger det ganska många jobb ute för agronomer. För att göra det enkelt lägger vi upp alla i ett och samma inlägg!

Växtodlingsexpert: Syngenta är ett internationellt företag som är ett av de största i världen på utveckling av frön och växtskydd. Syngenta crops protection söker erfaren växtodlingsexpert som skall ansvara för att sälja och marknadsföra Syngentas produkter i mellansverige. Sista ansökningsdag 25 november. Läs mer HÄR!

Husdjursagronom: Jordbruksverket söker en husdjursagronom som skall arbeta med övergripande projektledning för rådgivningssatsningen “Greppa näringen”. Sista ansökningsdag 27 november. Läs mer HÄR! 

Växtodlingsrådgivare: Lovang lantbrukskonsult är ett rådgivningsföretag som har sitt säte i Östergötland och främst jobbar med växtodlingsfrågor. Nu söker de växtodlingsrådgivare som gärna skall ha ett intresse för ekologisk produktion. Sista ansökningsdag 30 november. Läs mer HÄR! Ekonomikonsult och växtodlingsrådgivare: Hushållningssällskapen väst söker två medarbetare till sin lantbruksavdelning. Läs mer HÄR!

Livsmedelsagronom: Menigo är en av Sveriges största grossister som levererar mat och dryck till restauranger, storkök och servicehandel. Företaget söker en kvalitetsassistent med livsmedelsutbildning som skall jobba med att kvalitetssäkra Menigos nya och befintliga EMV-produkter genom produkttester, produktspecifikationer och innehållsförteckningar. Sista ansökningsdag 20 november. Läs mer HÄR!

Upp eller ner på spannmålsmarknaden?

I ett tidigare inlägg skev vi om den stigande världsbefolkningen och hur det spås leda till ökade livsmedelspriser på grund av en ökad efterfrågan. Priserna verkar dock inte stiga på kort sikt visar information från IGC, International Grains Council. ATL skriver i en artikel att den globala spannmålsproduktionen förväntas bli rekordstor säsongen 2011-2012. Den totala produktionen beräknas uppgå till 1819 miljoner ton och beror bland annat på goda veteskördar i EU och Kazakstan. Men produktionsökningen kommer balanseras av en ökad livsmedelskonsumtion, i främst Kina. Världens spannmålslager skrivs alltså upp något men är fortfarande relativt låga.

vete + nyckelpiga

De snabba prisförändringarna har gjort att intresset för jordbrukets råvarumarknader har stigit, både från handelns och lantbrukarnas sida. Är du intresserad av råvarumarknaden och tycker det är spännande att följa utvecklingen av vetepriset? Agronomics är en fristående nyhetsbyrå vars verksamhet kretsar kring råvaror. Deras affärsidé är ”att förse lantbruksnäringen med beslutsunderlag som underlättar marknadsmässiga beslut avseende köp och försäljning av jordbruksrelaterad råvara”. Företaget förser affärsmässiga lantbruksföretagare med nyheter, information, utbildning och konsulttjänster.

Just nu söker Agronomics två nya medarbetare: en verksamhetsledare med ansvar för marknadsföring och försäljning samt en skribent med kunskap om och intresse för jordbrukets råvarumarknad.

Ansökan ska vara inne senast 7 november!

 

Vill du ha världens tuffaste jobb?

Det är Kooperation utan gränser som erbjuder dig att jobba som bonde i byn Katelaba i Uganda. Tillsammans med Angela Mukababirwa kommer du att jobba på familjens gård där man odlar kaffe, kassava och bananer. Exempel på arbetsuppgifter är att hämta vatten, skörda bomull, ta hand om barnen och mata djuren. Lön: knappt 10 kronor om dagen vilket motsvarar lönen för en ugandisk småbrukare.

Du som söker måste vara kvinna, minst 20 år gammal och ha goda kunskaper i engelska. Erfarenhet av jordbruk är ett plus! Din uppgift är att blogga om Angelas vardag och om dina upplevelser. Sista ansökan är 11 november.

Hade det inte varit för att vi redan har en blogg så hade vi sökt jobbet på en gång! :-)