CSR och agronomer

Vi på ABSOLUTAGRONOM.SE tror att näringslivet i allt högre utsträckning kommer att jobba med miljö- och sociala frågor som en del av den dagliga verksamheten. Som agronom och tidigare SLU-student har man en tydlig miljöprofil när man kommer ut i arbetslivet och antagligen kommer många agronomer jobba med olika miljöfrågor i framtiden. Om DU är intresserad av det här området vill vi tipsa om kursen “Environmental and Social Responsibility Marketing” med fantastiska Cilla Mark-Herbert på SLU. Kursen handlar om CSR (Corporate Social Responsibility), alltså hur företag kan öka sin lönsamhet genom att ta ansvar. Inte bara ansvar för hur företaget påverkar samhället ur ett rent ekonomiskt perspektiv, utan också ur ett miljömässigt och socialt perspektiv (det som brukar kallas “Tripple bottom line”).

Dels kan företag öka sin lönsamhet genom att utnyttja resurser på ett mer effektivt sätt, exempelvis spara energi och vatten genom att effektivisera produktionsprocessen eller att byta ut miljöfarliga insatsvaror mot mer hållbara sådana (typ plast mot papper i förpackningar). Dels kan företag på ett mer långsiktigt sätt öka sin lönsamhet genom att ta fram nya sätt att lösa problem, exempelvis genom att utveckla nya material, teknologier och affärsmodeller. CSR är en möjlighet för företag att skaffa ett försprång gentemot konkurrenter genom att driva innovation, skapa kundlojalitet, skapa starka varumärken och öka sina marknadsandelar etc. För att vara framgångsrik i sitt CSR-arbete måste företag kommunicera till olika intressenter på vilket sätt man tar ett större ansvar men självklart måste företagen också “walk thier talk”.I utvecklingsländer handlar företags CSR-arbete mycket om socialt ansvar, exempelvis att främja en säker arbetsmiljö, drägliga arbetsförhållanden och motverka barnarbete.

Internet har inneburit att CSR fått ett stort genomslag då det är mycket enklare för konsumenter att ta reda på vad företagen verkligen gör. I grunden handlar CSR om vilken roll företag ska ha i samhället, ska företagen enbart skapa arbetstillfällen och betala skatt eller bör företag bidra med mer?

Vill du veta mer om vad CSR egentligen handlar om är det här YouTube-klippet en bra början! Det är IBM som utvärderat 250 företags CSR-arbete och klippet täcker väldigt mycket av det som togs upp i Cillas kurs.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>