De jobbar för dig

Visst vore det bra om det fanns någon som jobbade med utbildningsfrågor kopplat till agronomutbildningarna, någon som bidrog till ett starkt kontaktnät inom agronomkåren och någon som marknadsförde agronomers kompetens? Som tur är finns det någon som gör det, nämligen Agronomförbundet som är en del av den fackliga organisationen Naturvetarna. Agronomförbundet har ca 1800 medlemmar vilket är en betydande del av totala antalet studerande och yrkesverksamma agronomer. Ännu fler medlemmar skulle ge Agronomförbundet en större tyngd och på så sätt större möjlighet att påverka!

Vi pratade med husdjursagronom Jenny Karlsson som är invald ledamot i Agronomförbundets styrelse. Vad gör ni egentligen? Jenny berättar att förbundet bland annat jobbar med att stärka agronomutbildningens kvalitet genom att vara en diskussionspartner gentemot SLU och övriga intressenter samt bevaka och kommentera olika utredningar som t.ex. den nu pågående utredningen av agronomutbildningarna som Högskoleverket utför. Genom att synas i olika sammanhang jobbar man med att öka medvetenheten om agronomutbildningarna och vad dessa står för. Agronomförbundet värnar även om yrkesverksamma agronomer genom att t.ex. ge ut agronommatrikeln och på så vis hjälpa till att upprätthålla kontaktnätet mellan agronomer. För att vara medlem i Agronomförbundet måste du i dagsläget också vara medlem i Naturvetarna, vilket bara är en bonus. Medlemskapet ger dig ett större kontaktnät inom agronomkåren, tidningarna Agronomen och Naturvetaren, en olycksfallsförsäkring samt tillgång till Naturvetarnas lönestatistik. För studenter kostar det hela 10 kr i månaden att vara med i Naturvetarna, att vara med i Agronomförbundet är gratis. Yrkesverksamma betalar 14 kr i månaden för att vara med i Agronomförbundet. Jenny säger att Naturvetarna fungerar som en trygghet i karriären och en vägvisare genom arbetslivet. Du som medlem får hjälp av söka jobb samt support och stöd i arbetstvister.

Hur ska agronomutbildningarna utvecklas och förbättras? “Jag har fått uppfattningen att det finns färre valmöjligheter i utbildningarna idag jämfört med tidigare. Det verkar helt enkelt vara svårare att nischa sig och skapa en egen specifik profil” anser Jenny. Kurserna behöver “taggas till” i slutet av utbildningen och större fokus bör då ligga på problemlösning och praktisk tillämpbarhet av den faktakunskap man då redan ska ha med sig. Idag är det är lite för mycket repetition i vissa kurser. Problemlösning är något som är jätteviktigt i arbetslivet och som man får för lite av under utbildningen på Ultuna. På frågan om teknikagronomutbildningen kommer att återupptas blir svaret att det inte låter som det på SLU. Dock kommer förhoppningsvis de valbara byggkurserna som ges i Uppsala och Alnarp att finnas kvar även i fortsättningen.

Vill du påverka hur din utbildning och framtida förutsättningar som Agronom ser ut? Gå med i Agronomförbundet och Naturvetarna!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>