Den största miljöboven

Förra veckan publicerade DN en artikel som handlade om hur företagens vinster skulle krympa om företagen tvingades bära de miljökostnader som de orsakar. Första tanken var att det är superspännande att en stor dagstidning skriver om CSR och lyfter fram frågan om företagens miljöansvar. Artikeln fokuserar på livsmedelssektorn som är den bransch som anses ha störst total miljökostnad, det var här som artikeln blev mindre bra eftersom den egentligen inte alls handlar om miljöansvar.

I artikeln står det att livsmedelsindustrins största miljöpåverkan uppstår inom lantbruket och att det krävs en omställning av jordbruket för att minska sektorns miljöpåverkan. DN skriver att detaljhandeln har minskat sin miljöpåverkan genom energieffektiviseringar och genom att öka sortimentet av ekologiska och miljömärkta varor (till följd av konsumenternas ökande efterfrågan på ekologiska produkter). Förstår inte riktigt vad en ökad försäljning av ekologiska varor har att göra med miljöansvar? Under en bild med ekologiska tomater står det “Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning varor som bevarar miljön”. Som så ofta kan man önska att media gav sina läsare en bättre helhetsbild.

OK, att lantbruket och livsmedelsindustrin är en av de största miljöbovarna är helt sant. MEN, var finns kopplingen att lantbruk är livsnödvändigt för att vi ska kunna leva? Livsmedelsproduktion har stor påverkan på miljön och ekosystemen men om det är någon bransch som får vara en miljöbov så är det väl ändå lantbruket?! Vi menar att det främst inte är lantbruket som behöver ställas om utan att det är våra konsumtionsmönster som måste förändras (om vi nu vill minska lantbrukets miljöpåverkan). Och där skulle detaljhandeln kunna ta ett mycket större ansvar genom att utbilda oss konsumenter och kanske även genom att plocka bort vissa varor ur sortimentet. Det är konsumenterna och detaljhandeln som styr vilken mat som produceras och på vilket sätt det går till.

Det är tröttsamt att det så ofta handlar om ekologisk och miljömärkt mat versus konventionell mat. Ekologiskt brukad åkermark har såklart i sig mindre miljöpåverkan jämfört med konventionellt odlad jordbruksmark. Å andra sidan minskar hektaravkastningen vid ekologisk odling och därför måste mer åkermark brukas. Det är ett problem eftersom att miljöpåverkan blir större ju mer åkermark som odlas (tänker bland annat på lustgasemissoner från marken). Vi menar absolut inte att ekologiskt lantbruk är dåligt, bara att det finns många aspekter och att det inte är svart och vitt. Om man som konsument verkligen vill vara klimatsmart och göra en skillnad ska man kanske först och främst tänka på att äta mindre kött och fisk. Vi borde också äta mer svenskproducerade grönsaker och rotfrukter samt mindre exotiska frukter som bananer, vindruvor och citrusfrukter. Det finns livsmedel som vi kanske inte ska äta alls, livsmedel som har bevisat extremt hög miljöpåverkan som till exempel tigerräkor.

Jordbruket är en livsnödvändig miljöbov och det är vad vi äter som styr hur jordbruket ser ut. Varor som bevarar miljön är inte nödvändigtvis ekologiska och det finns andra saker man som konsument kan göra för miljön som är minst lika viktiga!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Den största miljöboven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>