Det händer grejer på spannmålsmarknaden

Vi fick ett hett tips från råvaruexperterna på Agronomics som handlar om att det just nu händer spännande saker på den globala spannmålsmarknaden. För första gången bedömer man att produktionen av spannmål år 2011/12 kommer överskrida konsumtionen. Redan i januari skrev IGC (International Grains Council) upp den förväntade skörden för 2011/2012 med 14 miljoner ton, men detta verkar nu inte räcka till eftersom skörden skrevs upp med ytterligare 11 miljoner ton förra veckan. Enligt Agronomics beror detta på större skördar än beräknat i Australien, Kazakstan, Indian, Brasilien och Ukraina. Konsumtionen av spannmål har på grund av ökad foderkonsumtion också skrivits upp, men inte lika mycket.

Vill du också ha stenkoll på spannmålspriset? En annan informationskälla som experterna använder för att prognostisera framtida utbud samt konsumtion och därmed framtida världsmarknadspriser är WASDE (World Supply and Demand Estimates)-rapporten som publiceras av USDA (U.S. Department of Agriculture). Rapporten publiceras varje månad och är gratis samt fritt tillgänglig på nätet. Den består av en prognos över årets utbud och efterfrågan för olika grödor för hela världen samt amerikansk animalieproduktion.

Per Germundsson, produktsmarknadschef på Lantmännen Lantbruk, kommenterade under ett studiebesök på Lantmännen i fredags att det är uppseendeväckande att priserna på spannmål är så pass höga just nu. På grund av den höga produktionen borde de snarare vara låga. Enligt Agronomics kan detta tyda på att den globala spannmålsmarknaden allt mer styrs av efterfrågan snarare än av utbud, vilket är en ganska spännande förändring! En annan förändring är att det spekuleras mer i framtida råvarupriser än tidigare vilket gör att det är än mer komplext att sia om framtida priser. Med spekulation menas att aktörer intar positioner på marknaden enbart i syfte att tjäna pengar på att råvarupriserna går upp eller ner.

En ny gryning för spannmålsmarknaden?

Kunskaper om hur marknader fungerar har blivit viktigare och viktigare för agronomer. Om det traditionellt varit den första delen av kedjan som varit agronomens specialitet så gäller det idag att ha koll på alla delar, från hage till mage (som man brukar säga…)

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>