Det krävs ett trösktåg för att få bröd på bordet!

“People need to know our story. People need to know what it takes to get that loaf of bread on the table”

Detta är det inledande citatet i “the wheat harvest movie”, en amerikansk dokumentärfilm om så kallade trösktåg eller “custom harvesters”. Den handlar om Amerikanska familjer som reser tvärs över USA med husvagn, lastbilar och tröska på släp och livnär sig på att tröska vete. Filmen som sponsras av US custom harvesters skall sprida kunskap om vetets betydelse för livsmedelsförsörjningen och visa på det hårda arbete och de stora finansiella risker som är associerade med branschen.

Vete odlas i 42 stater i USA och många lantbrukare har inte möjlighet att själva stå för tröska och annan utrustning som bara skall användas under en kort period. För att säkra kvalitet och tajming anlitas därför “custom harvesters” för att ta hand om skörden. Trösktågen börjar i Texas i maj och förflyttar sig sedan mot Montana i takt med att vetet mognar.

Än så länge finns bara en trailer men meningen är att man i filmen skall få man följa “tröskfamiljer” med följe under en kortare period sommaren 2011 och under hela säsongen 2012. Teamet har också en blogg där det går att följa utvecklingen kring filmen. Så om du saknar sommaren kan du njuta av den storslagna trailern till “the wheat harvest movie” här nedan!

“We can’t lose that focus of where our food comes from. Once we do that, how are we going to know what we’re eating? This documentary will help tell that story.”

- Tracy Zeorian, custom harvester och president för the US Custom Harvesters organization

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>