Drönare håller koll

Begreppet drönare är kanske inget man associerar med något positivt. I krigssammanhang har användningen av de obemannade flygplanen debatterats flitigt. Men drönare, som också kan kallas UAV- unmanned aerial vehicle, kommer troligen spela en stor roll i framtidens lantbruket. De obemannade flygplanen är en av flera nya tekniker inom så kallat precisionsjordbruk som går ut på att optimera varje kvadratmeter av ett fält (vi har tidigare skrivit om jordbruksrobotar här).

Genom satelliter, sensorer och digitalkameror kan drönarna ge en detaljerad överblick över fälten. Information kan sedan användas för att se ifall det behövs mer gödning eller ifall grödorna tar sig som dom ska. Utvecklingen av drönare har kommit långt i både USA och Storbritannien men också i Sverige. I slutet av mars skrev DN en artikel om JTI (jordbrukstekniska institutet) som gör experiment med obemannade flygfarkoster som skall användas till att besiktiga grödor. Drönarna skall också kunna användas till att sprida gödning och sprutmedel mer exakt och selektivt. Genom sensorer kan farkosten mäta klorofyllhalten i plantorna och därav läsa av plantans behov av kväve.

Läs DN-artikeln “Framtidens bönder flyger drönare” här!
Klippet nedan visar lite mer hur det kan set ut när en jordbruksdrönare är i farten!

Det är säkert många som kan tycka att det högteknologiska jordbruk som den här typen av teknik representerar känns främmande i tider när många vill åt det som är genuint och nära. Men troligen är det just precision som kan göra att vi inte använder mer kemikalier och vatten än vad som verkligen behövs, vilket är bra både när det gäller kostnader och miljö. Dock finns det ju vissa problem med den storskaliga och ensidiga odling som den här typen a teknik stödjer. Men å andra sidan finns ju inget som säger att det inte kan existera jämsides med stadsodling, småskaligt jordbruk och mer mångsidiga odlingssystem.

Trevlig helg!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>