Du är experten

Bläddrade nyligen i senaste numret av tidningen Stock Magazine som är Unga Aktiespararnas egna tidning som delas ut till läsare i åldrarna 15 till 35 år. Fastnade för två artiklar med rubrikerna “Miljön – Hur skall den värderas?” och “Hållbar kapitalism – med siktet inställt på framtida generationer”  och slogs över att artiklarna förklarade saker på en väldigt grundläggande nivå som nästan kändes töntigt. I den förstnämnda artikeln pratas det om att investerare måste ha ett mer långsiktigt perspektiv för att företagsledningar ska ta hållbarhetsfrågan på allvar. Lagstiftning på internationell nivå kommer också att i allt högre utsträckning tvinga företag att agera på ett mer hållbart sätt, handel med utsläppsrätter är ett sådant exempel. Företag måste vidta åtgärder i tid för att anpassa sig till samhällets hårdare krav på miljöansvar, i annat fall kommer påverkan på resultatet att bli mycket större och mer negativt för aktieägarna.

Hur som helst insåg vi att vi faktiskt lärt oss ganska mycket under våra 4,5 år på Ultuna. Man glömmer lätt bort det i sin lilla bubbla här ute men vi har kunskap om exempelvis miljöfrågor som många andra inte har. Eftersom vi till stor del umgås med människor med samma intressen som oss själva tar man det för givet att alla känner till vad en livscykelanalys är för något =) Du kan säkert själv komma på liknande exempel, kanske skillnader i djurskyddslagstiftning mellan Sverige och andra länder eller vad GMO är för något.

Som student ifrågasätter man vad man egentligen kan och ibland känns det som att man inte lärt sig någonting. Så är det naturligtvis inte, vi kommer i framtiden vara dom som är experter inom lantbruk, livsmedel, landsbygd och miljö! Och med kunskap följer möjligheter att påverka…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>