Etiska agronomer?

I torsdags var Högskoleverket på Ultuna för att utvärdera ekonomutbildningen. Jag och tre personer till blev intervjuade. Syftet med intervjuerna var att se om utbildningarna lever upp till de mål som tagits fram nationellt, en utvärdering som genomförs på alla universitet. De som intervjuade oss var två professorer i företagsekonomi från Trondheim och Luleå, en revisor, en studentrepresentant och en representant från högskoleverket

Ganska snart gled vi in på ämnet ”etik” och hur viktig etiken är för många av de ämnen som berör agronomer. Sammantaget verkade det som panelen tyckte att de ämnen som berörs på agronomprogrammet är väldigt aktuella och väldigt viktiga för framtiden. Livsmedelsförsörjning och klimatpåverkan är exempel på aktuella ämnen med stark koppling till agronomyrket.

Alltså, agronom är ett framtidsyrke, och kombinationen mellan branschkompetens och etik är framgångsreceptet.

De etiska problemen finns överallt: skall det vara ekologiskt eller konventionellt, GMO eller ej, äta kött eller inte?

Häromdagen stötte jag på ett etiskt ställningstagande som jag inte reflekterat över tidigare. Jag fick tips om ett inlägg på sidan Fri Köpenskap som är dagligvaruhandelns oberoende affärstidning. I artikeln kritiserar Ann Berg, expert på råvaruhandel inom livsmedel, det ökade intresset för spekulationer på råvarumarknaden. Hon menar att spekulationer förstärker de snabba prisvariationerna på marknaden. Variationerna är enligt Berg större idag än någonsin, vilket gör det svårare för små producenter med små prismarginaler. Priset kan vara högt vid planeringen och förarbetet men när det är dags för skörd kan priset ha sjunkit kraftigt och ge bara hälften av den inkomst producenten räknat med. Ann Berg tycker därför att det bör finnas någon form av regleringar på området.

Å andra sidan menar råvaruexperter på Handelsbanken att handel med terminskontrakt är bra för producenterna eftersom det ger möjligheter att försäkra sig mot prisförändringar. Terminskontrakt är en överenskommelse om att sälja t.ex. vete för ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt då världsmarknadspriset kan vara både högre eller lägre än det överenskomna priset. I och med kontraktet har producenten möjlighet att försäkra sig om hur stor inkomsten kommer bli, men riskerar också att det kontraktpriset är lägre än världsmarknadspriset vid den bestämda tidpunkten för försäljning.

Hmm…det verkar som vi har ännu en etisk fråga att fundera över!

/Brita

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>