Fisk simmar om kor

Förra året var första gången i världshistorien som vi producerade mer fisk än nötkött. 2012 producerades 66 miljoner ton odlad fisk medan nötköttsproduktionen uppgick till cirka 63 miljoner ton. Det skriver tidningen New Scientist som också pekar på att mycket fiskodling är ohållbar ur miljösynpunkt. I en rapport från Earth Policy Institute i Washington DC konstaterar man att vattenbruk eller fiskodling växer mycket snabbt, det är faktiskt den snabbast växande animalieproduktionsgrenen globalt sett.

Diagrammet illustrerar en historisk förändring i globala matvanor och livsmedelsproduktion. Om nuvarande trend fortsätter kommer vi konsumera mer odlad fisk än vildfångad fisk år 2015. Man skulle kunna tro att det vore positivt för världens fiskbestånd, tyvärr är det inte så på grund av att vi odlar “fel” fisk. Odling av lax och andra köttätande arter är populärt, inte minst i Europa. Lax utfodras med småfisk och fiskrens fångat i världshaven vilket innebär utarmning av vilda fiskbestånd. Kinesiskt vattenbruk lyfts fram som ett gott exempel eftersom man huvudsakligen odlar karpfisk, vilka odlas i dammar i anslutning till risodlingar där de föds upp på gräs, plankton och organsikt material. Den typen av odling är relativt hållbar, bidrar till ökad risavkastning och lite avfall. Karp är en familj av fiskar och det finns över 2000 arter men du har garanterat sett röda små liv i trädgårdsdammar!

Enligt Jordbruksverket finns i Sverige omkring 100 matfiskodlingar. Den viktigaste fiskarten är regnbåge men även röding, ål, lax och öring förekommer. Dessutom tillkommer så klart odling av kräftor och blåmusslor. Vattenbruk innebär nya möjligheter för företagare på landsbygden och är med säkerhet något som vi kommer se mer av.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>