Framtidens material utvecklas på SLU

ABSOLUTAGRONOM.SE har tidigare bloggat om Sustainable design och utvecklandet av ett mer hållbart samhälle. På SLU forskas det såklart inom områden som är kopplade till hållbarhetsfrågor, till exempel forskning och utveckling kring material som i framtiden kan ersätta oljebaserade syntetiska material. Vid Institutionen för livsmedelsvetenskap pågår just nu ett forskningsprojekt som heter ”Renewable functional barriers”. Målet är att utveckla olika typer av stärkelse som kan användas som råvara i pappersindustrin för att tillverka förnyelsebara livsmedelsförpackningar.

Vi träffade SLU-doktoranden Carolin Menzel som deltar i projektet. Hon är 26 år gammal och jobbar sen två år tillbaka vid Institutionen för livsmedelsvetenskap. Carolin berättar att SLU forskar kring hur den molekylära strukturen i stärkelse påverkar materialegenskaperna i stärkelsebaserade barriärer i livsmedelsförpackningar (med barriär menas det lager/skift i förpackningen som skyddar livsmedlet från syre och vatten). Projektet, som löper under 4 år, är ett samarbete mellan näringsliv samt akademi och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och medverkande industriföretag. Aktörer som deltar i projektet är bland annat Stora Enso, Nordic paper, Billerud, BIM kemi, Lyckebystärkelsen, SIK, Chalmers, Karlstad universitet, KTH och SLU.

Carolins forskning utgör en liten del av hela projektet, hon är inblandad i utvecklandet av en müsliförpackning (den innersta påsen) som är både förnyelsebar och nedbrytbar. Påsen består av flera lager och Carolin jobbar med det yttersta lagret som består av modifierad potatisstärkelse. Genom kemisk analys av stärkelsen studerar hon sambandet mellan stärkelsens kemiska struktur och dess egenskaper. Det är även viktigt att studera hur processning såsom upphettning påverkar stärkelsens struktur.

“Det är jätteintressant att arbeta nära industrin. Jag jobbar i liten skala i labbet men måste ta hänsyn till att stärkelsen beter sig annorlunda då den ska processas i stor skala inom industrin”.

Projektet avslutas i december i år och kan sammanfattas som framgångsrikt. Man har redan ansökt om patent och hoppas att den framtagna stärkelse-sammansättningen kommer att kommersialiseras inom kort och börja användas i olika förpackningar. SLU kommer dessutom ansöka om nya forskningsmedel för att fortsätta projektet. Det här är ett exempel på hur SLU bidrar till ett mer hållbart samhälle och det finns med säkerhet fler!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>