GMO-motståndare bytte sida!

Mark Lynas är en världskänd brittisk författare, journalist och miljöaktivist. På 1990-talet stöttade han anti-GM rörelsen på olika sätt både men pennan och svärdet. Den 3:e januari i år talade han på The Oxford Farming Conference och berättade varför han ändrat uppfattning, och varför GM-teknologin borde stöttas av alla som säger sig vara miljövänner. Det här inlägget är en sammanfattning av hans (9 sidor långa) tal.

Lynas inleder med att be om ursäkt för att ha hjälpt till att demonisera en teknologi som kan användas till mycket gott. Han bytte sida sedan han “upptäckt vetenskapen”. Efter att ha grävt ner sig i all tillgänglig forskning motbevisades hans fördomar om GM en efter en och sina tidigare åsikter kallar han för green urban myths. I sin tredje bok The God Species vänder han upp och ner på det han tidigare trott på och sätter det i ett större sammanhang.

Utmaningen vi står inför är att föda 9,5 miljarder människor år 2050 på ungefär samma areal som brukas idag och samtidigt använda knappa resurser som mineralgödsel, vatten och växtskyddsmedel. Klimatförändringarna innebär dessutom att förutsättningarna för att producera livsmedel kommer att förändras snabbt. I bästa Hans Rosling- anda förklarar Lynas att lägre spädbarsdödlighet, framför allt söder om Sahara, gör att världens befolkning kommer växa stort de närmaste decennierna. Detta innebär att efterfrågan på livsmedel förväntas öka med mer än 100% till år 2050.

Att intensifiera världens livsmedelsproduktion är därför otroligt viktigt. Vi måste odla mer på en begränsad areal för att överhuvudtaget ha någon chans att bevara regnskog och kvarvarande naturliga habitat från plogen. Mannen som ligger bakom den “Gröna revolutionen” och som kallas The Man Who Saved A Billion Lives heter Norman Borlaug. Han ledde arbetet med att på 1960-talet introducera nya spannmålssorter och modern teknologi i lantbruket i Mexico, Indien och Pakistan vilket innebar att skördarna i dessa länder ökade radikalt. På en global skala resulterade den gröna revolutionen i att vi idag har kvar natur som annars för länge sedan skulle ha varit åkermark. Mellan 1961 och 2010 ökande den brukade arealen världen över med 12% medan antalet kalorier per person steg från 2200 till 2800. Så trots att vi under samma period blev 3 miljarder fler människor, hade vi mer att äta tack vare att livsmedelsproduktionen ökade med 300%. Verkligheten idag är att hektaravkastningen för många viktiga spannmålsgrödor runt om i världen stagnerat. Om vi inte kan vända den utvecklingen och åter öka avkastningarna, kommer vi definitivt få problem att hålla takten med en växande befolkning. Något som kommer resultera i stigande priser och en ökad landomvandling från natur till åkermark. Borlaug som gick bort 2009 sa:

“If the naysayers do manage to stop agricultural biotechnology, they might actually precipitate the famines and the crisis of global biodiversity they have been predicting for nearly 40 years”.

Borlaug menade att GM-teknologi är nödvändig för att undvika svält och utarmning av biologisk mångfald. I nuläget är vi på väg i motsatt riktning eftersom vi skapat lagar och regler som gör att bara de allra största företagen har råd att investera i GM-teknologi. Siffror från CropLife visar att det kostar $139 miljoner från upptäckten av en ny växtegenskap till kommersialisering (av en GM-gröda). Precis som Borlaug, menar Lynas att ekologisk odling inte är ett hållbart odlingssystem eftersom det inte kommer kunna täcka framtidens livsmedelsbehov. På grund av ekologisk odlings lägre produktivitet är det även osäkert om miljöeffekterna verkligen är positiva. Debatten om GM och ekologiskt är till stor del en falsk slutledning - alltså tron att naturligt är bra och artificiellt/konstgjort är dåligt per automatik. Många av tredje generationens GM-grödor möjliggör att mindre växtskyddsmedel används eftersom genomet hos grödan har förändrats så att växten kan skydda sig själv mot skadedjur. Varför inte definiera det som ekologiskt eller naturligt? Det om någonting bidrar ju till en mer giftfri miljö utan användning av ”artificiella” växtskyddsmedel. Nyligen donerade Bill och Melinda Gates stiftelse $10 miljoner till John Innes Centre som ska användas till att försöka integrera kvävefixerande förmågor i viktiga livsmedelsgrödor såsom majs. Det här är framtidens GM-grödor, inte glyfosat-resistenta grödor som leder till överanvändning av växtskydd!

Även om GM-debatten är svår och vi inte har några klara svar ännu så är det förstås viktigt att diskussionen blir nyanserad och att man ger hela bilden. Det blir också en väldigt effektfull retorik när någon bytt sida från “nej” till “ja”!

Läs Lynas tal i PDF-format här eller kolla på det live!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>