Grönt är skönt

Läste en cool artikel i The New York Times om vertikal odling i Mexico City. Metropolen som har 8,8 miljoner invånare är (ö)känd för sina luftföroreningar. FN beskrev 1992 Mexico City som den mest förorenade på planeten. Tillsammans jobbar nu stadens politiker och invånare för att rena luften genom att anlägga vertikala trädgårdar. Den ideella organisationen VerdMX har installerat tre vertikala odlingar som fungerar både som konstverk och luftrenare. Organisationen finansieras delvis av Nissan och är ett framgångsrikt exempel på hur ideella organisationer, företag och myndigheter tillsammans jobbar för att förbättra luftkvaliteten. Mexico City har blivit en modell för urban sustainability som andra storstäder kan lära av.

Varje kvadratmeter “växtvägg” producerar en årsförbrukning syre för en person samtidigt som den tar hand om 130 gram av luftpartiklar. En växtvägg som täcker fasaden på ett fyravåningshus kan filtrera 40 ton växthusgaser och processa 15 kg tungmetaller. Dessutom absorberar konstverken ljud och kan sänka ljudnivån med 10 decibel. Naturligtvis är det också trevligt med gröna miljöer mitt i storstaden! Mexico City har sedan 80-talet jobbat med att förbättra stadens luftmiljö genom att flytta eller lägga ner tung industri, reglera bilkörande, förbättra sammansättningen av bensin och bygga ut kollektivtrafiken. Det senaste initiativet är ett “bicycle sharing program” som innebär att man billigt kan låna cyklar runt om i staden.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>