Han utvecklar jordbruket i Belize

Reslusten och viljan att göra skillnad verkar vara stor hos Veckans agronom som knappt varit i Sverige sedan examen 2011. Låt oss presentera markväxtagronomen Erik Hammar som jobbar som Marketing & Communications Coordinator på Ya’axché Conservation Trust i Belize.

Att jobba i utvecklingsländer med bevarandebiologi/jordbruk var tidigt ett mål.
Som första jobb (en volontärtjänst) hamnade Erik på WWF i Mongoliet där han gjorde en litteraturstudie om bete och betesdjur, mer specifikt hur gräsmarkerna där sköts eller missköts. Mongoliets vida gräsmarker och miljoner betesdjur är ett typexempel på Tradegy of the commons. För er som inte är ekonomer eller som sov sig igenom nationalekonomin är det ett begrepp för hur gemensamt ägda resurser exploateras av individer som agerar i självintresse utan att ta hänsyn till gruppens bästa.

”Då planekonomin försvann i början av 90-talet blev boskapen privat egendom medan betesmarken förblev fritt för alla att använda. Det är inte svårt att inse vilka problem landets jordbruk har att handskas med idag”, säger han. Efter 9 veckor i Mongoliet var projektet slut och Erik erbjöds en tjänst på Ya’axché Conservation Trust. Han tog sitt pick och pack och flyttade till Belize. Till att börja med jobbade Erik med projektutveckling och finansiering med idag jobbar han alltså med kommunikation och marknadsföring.

Kan du berätta om organisationen du jobbar för?
Ya’axché  grundades 1997 som en gräsrotsorganisation och arbetar med samhällsutveckling och skydd av hotade områden. Inom programområdet Community & Livelihoods arbetar Ya’axché med att utveckla jordbruket och förbättra inkomsterna för mayafamiljer i den region där organisationen verkar. ”Traditionellt används svedjebruk men med en allt större befolkning har odlingsmetoden blivit ohållbar. Världens näst största barriärrev ligger i Belize och sediment, näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket hotar ekosystemet”, säger Erik.

Ya’axché arbetar idag med cirka 80 jordbrukare som reducerat sitt svedjebruk och istället börjat med kakaobaserad agro-forestry där timmerträd och andra fruktträd odlas tillsammans med kakao. Kakaoproduktionen är relativt låg i Belize idag men kvaliteten på kakaon som produceras är bland den högsta i världen.

Det andra programområdet man jobbar med är skydd av hotad natur i två regioner:
 Dels Golden Stream Corridor Preserve som består av drygt 6000 hektar sekundär skog och utgör en viktig länk mellan Maya Mountains och det Karibiska havet, dels Bladen Nature Reserve som utgörs av drygt 40 000 hektar orörd regnskogsliknande lövskog.

Det är ett ständigt arbete att finansiera verksamheten. Erik menar att det tyvärr är få fonder/organisationer som är villiga att finansiera lönekostnader, trots att löner är den viktigaste utgiftsposten i de flesta av organisationens projekt. ”Därför fylls många viktiga positioner inom organisationen av internationella volontärer. Ett exempel är Lee som är Protected Areas Manager och ansvarig för 46 000 hektar skog! För tillfället arbetar 7 internationella volontärer, inklusive mig själv, för Ya’axché. De flesta har en bakgrund inom biologi, GIS eller agronomi”.

Hur ser en vanlig dag ut?
”Det är mycket jobb med webbplatsen och sociala medier. Jag tar även fram material till olika informationskampanjer och rapporter. Eftersom jag har ett stort fotointresse blir det en del foto- och videojobb, vilket är jättekul”. På frågan hur det är att bo i ett utvecklingsland svarar Erik att det är mycket som är konstigt i början. Efter att ha bott i Belize i drygt 10 månader börjar han dock vänja sig. Standardmaten, som består av ris med bönor och kyckling, har han dock tröttat på vid det här laget.

Vad ser du som den största utmaningen inom branschen?
”Den absolut viktigaste frågan just nu enligt mig, både globalt och lokalt, är befolkningstillväxten. Globalt är det ett problem som lyfts fram mer och mer av forskare men det är fortfarande känsligt att diskutera människan i sig som ett problem”. Belize är idag är glesbefolkat med sina drygt 300 000 invånare men befolkningen växer snabbt. Dålig tillgång till preventivmedel, bristfälliga sexualkunskaper samt faktumet att de flesta skolor i Belize drivs av religiösa samfund gör inte situationen bättre. Erik tycker det är bra att stora organisationer som Bill & Melinda Gates Foundation är villiga att lägga resurser på women empowerement och preventivmedel i Afrika men att problemet borde lyftas fram mer globalt.

”Det arbete som görs för att göra jordbruket mer hållbart är bortkastat om inget görs för att dämpa befolkningstillväxten. Givetvis finns inga enkla svar men det hjälper knappast att ignorera problemet, vilket verkar vara gällande praxis i det internationella samfundet”. Lite vågat uttryckt kan man säga att standardfrågan i jordbruksdebatten Hur kan vi föda 9 miljarder människor år 2050? istället borde fokusera kring Hur kan vi förhindra en befolkningstillväxt till 9 miljarder?

Erik menar att hans utbildning och bakgrund inom jordbruk varit avgörande för att få de jobb han haft. Han kompletterade sin agronomutbildning med så mycket ekologi/miljövetenskap som möjligt då han från början visste vad han ville jobba med. Det femte utbildningsåret spenderade han på Cranfield University i Storbritannien där han läste en så kallad double degree (MSc in Land Management). Tipset till dig som vill jobba med internationell utveckling är att kolla webbsidor som annonserar internationella volontärtjänster, exempelvis www.conbio.org och www.environmentjobs.com. Om inte annat så söker Ya’axché en Development Officer just nu! Läs mer om jobbet här!

Stort tack till Erik för att du ville vara Veckans agronom! Vi önskar dig lycka till och är nyfikna på vad ditt nästa äventyr blir. Alla bilder i det här inlägget är tagna av Erik och fler fina bilder tagna av honom utlovas framöver.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>