Hoppande gårdar

Begreppet Crowdfunding definieras på Wikipedia som: “the collective effort of individuals who network and pool their resources, usually via the Internet, to support efforts initiated by other people or organizations”. Det innebär alltså att företag eller individer vänder sig till den stora massan för finansiering av sin idé. Principen är att vem som helst kan bidra till ett företag eller ett projekt som de tycker verkar intressant. Den mest kända plattformen för crowdfunidng är sidan Kickstarter. Där kan vem som helst lägga upp en liten reklamfilm för sitt projekt och hoppas på att hitta andra människor som vill att projektet ska bli av (kul att kolla in!). I somras skrev vi om hur mejeriföretaget Wapnö, som ska bygga en biogasanläggning, delvis finansierar projektet genom att låta företag och människor i omgivningen investera. Nu har crowdfunding-principen fått ytterligare gehör i lantbruksbranschen för nu finns Farmhopping.

Företaget Farmhopping vill överbrygga gapet mellan matproducenter och konsumenter. Det går ut på att lantbrukare kan “dela” sina gårdar med konsumenter, så kallade farmhoppers, som engagerar sig genom att investera i gårdarna. Enligt företaget själva är en typisk farmhopper intresserad av hållbart lantbruk men har inte möjlighet att själv producera livsmedel. Personen kan tänka sig att bli involverad genom att gå in med pengar och får i gengäld möjlighet att besöka gårdar och kanske jobba där också för att lära sig om hur livsmedel produceras. Företaget riktar sig till miljömedvetna, småskaliga lantbrukare som driver sitt lantbruk enligt traditionella metoder och som fokuserar på hållbara metoder och naturvård. Dom som vill bli farmhoppers surfar alltså in på Farmhoppings webbsida och väljer där en gård som dom vill stödja. På så sätt skapas möjligheten att koppla samman konsument och producent, två parter som idag inte har mycket kontakt med varandra i vanliga fall.

Målet med den här plattformen är att finansiellt stödja hållbar livsmedelsproduktion över hela världen. För konsumeter är det ett sätt att köpa bra mat och dessutom lära sig om mat, dess traditioner och människorna som producerar den samt bli involverad i det dagliga livet på en gård. För lantbrukare är det ett sätt att finansiera sin verksamhet och också nå ut på nya marknader. Finansiering och att nå ut till kunder är just två stora problem som många lantbrukare möter. Bakom företaget finns dom tre vännerna Rossi, Mihail and Rus. Mihail hade tidigare kommit i kontakt med en småskalig lantbrukare som föder upp får och getter i ett bergsområde i Bulgarien. Gården hade svårt att konkurrera med mer storskaliga lantbruk och dess existens var hotad. Mihail erbjöd sig att sponsra två av gårdens får genom att varje månad betala en viss summa. Det sådde ett frö till att involvera fler och på den vägen är det!

Farmhopping står i startgroparna och kommer dra igång på riktigt först i december, läs mer om på deras webbsida. Exakt hur betalningsmodellen kommer se ut är oklart men det känns som att den är avgörande för att skapa trovärdighet. Hoppas verkligen att projektet blir framgångsrikt, känns kul att konsumenter kan stödja gårdar i sitt eget närområde och få möjlighet att hälsa på och få större förståelse.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>