Hur minskar vi matsvinnet i samhället?

Varje år slänger svenska konsumenter i genomsnitt en tredjedel av all mat som köps. Mellan 10 och 20% av matsvinnet är mat som vi egentligen hade kunnat äta. Nyligen arrangerade Drivhuset, SLU Holding och Ultuna studentkår casetävlingen Idégeneratorn för att råda bot på problemet. Tävlingen var öppen för studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och temat var just frågeställningen “Hur minskar vi matsvinnet i samhället?” SLU-studenterna Andreas Hansson, Agnes Abrahamson, Beatrice Ramnerö och Niklas Tedebo vann tävlignen med sin idé Svinndyrt. Stort grattis :-)

Deras idé fokuserar på konsumenter eftersom de står för största delen av svinnet, och kan påverka hela livsmedelskedjan indirekt. Första steget i kampanjen är en matkasse som illustrerar och informerar konsumenten om dess matsvinn. Kampanjen kompletteras med en tillhörande hemsida, Svinndyrt.se, som förklarar och ger tips på hur du som konsument kan minska matsvinnet. Matkassen har en svart botten med texten ”slängs” och en vit topp med texten ”äts”, på kassen finns även en hänvisning till Svinndyrt.se samt en QR-kod för att lätt hitta dit.

Visionen är att matkassen ska ersätta de nuvarande matkassarna i alla stora livsmedelsbutiker under en viss period. Matkassarna finansieras dels genom bidrag från livsmedelsverket samt sponsring av företag i livsmedelsbranschen. I gengäld får företagen ett good will-värde genom att synas i denna kampanj som bidrar till en bättre miljö. Matkassen är en informationsbärare som väcker uppmärksamhet hos konsumenten. Genom kampanjen kommer en stor publik ta del av budskapet och sprida det till omgivningen.

Syftet med kampanjen är alltså att väcka konsumenters uppmärksamhet genom att informera om och illustrera matsvinnet. På så vis kan kunskapsnivån ökas hos konsumenter och därigenom ändra konsumentbeteende och värdering av mat. Om mindre mat slängs behöver vi inte producera lika mycket livsmedel vilket innebär en minskad resursanvändning samt miljöpåverkan.

Nu har vi inte frågat vinnarna om och hur de tänker gå vidare med idén men någon av dom kanske kan ge oss ett svar genom att skriva en kommentar här?! Har ni varit i kontakt med Livsmedelsverket eller livsmedelsbranschen, är dom intresserade? Hur som helst hoppas vi att idén förverkligas! Man kan även hoppas att en sådan kampanj skulle sätta större fokus på dagligvaruhandelns matsvinn som uppstår för att mat slängs på grund av att bäst-före-datumet gått ut. Vet inte riktigt hur det ser ut idag men innan slängde livsmedelskedjorna tjänlig mat hellre än att ge bort den till exempelvis Stadsmissionen. Liknande kampanjer som Svinndyrt borde även kunna användas för att lyfta andra viktiga konsumentfrågor…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>