Idag är vi 7 miljarder människor på jorden

SvD rapporterar idag att vi numera är 7 000 miljoner människor. Vi ställde oss frågan hur det påverkar oss och gjorde en snabb research kring jordbruk och en växande befolkning.

Investerare tror att priset på olika livsmedelsråvaror på lång sikt kommer att stiga. På grund av detta är jordbruk en allt hetare investering, exempelvis investerar pensionsförvaltare världen över kapital i jordbruksmark och Andra AP-fonden har beslutat att investera 250 miljoner dollar i jordbruk. Bakgrunden är att den globala efterfrågan på livsmedel förväntas öka i takt med att världens befolkning ökar. Dessutom konsumerar en växande medelklass i Kina och Indien allt mer kött, något som även driver efterfrågan och världsmarknadspriset på exempelvis sojaböna och majs.

För att hålla jämn takt med den stigande efterfrågan på livsmedel behöver livsmedelsproduktionen öka. Det finns två alternativ, att öka arealen åkermark eller att öka hektaravkastningen. På många håll i världen är den odlingsbara marken redan uppodlad, dock skulle omfattande arealer betesmark kunna omvandlas till åkermark. Ökningen i hektaravkastning har planat ut i västvärlden under de senaste decennierna. Kan GMO vara lösningen för att öka hektaravkastningen? Faktorer som motverkar en ökad av livsmedelsproduktion är klimatförändringar, bristande tillgång på sötvatten och utbredning av städer.

För att möta de globala utmaningar vi står inför behövs människor med kunskap inom jordbruk, inte minst inom växtodling. Agronomer besitter med andra ord viktig kompetens. Hur tror du att agronomer kan bidra?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>