Insekter är en naturlig del av kosten

I förra veckan presenterade KSLA och tankesmedjan Framtidsprojektet sina tankar och idéer om framtidens naturresursbruk. Närmare bestämt resonerade man kring hur naturresursbruket potentiellt kan komma att se ut om 50 år, 2063. Att sia om framtiden är naturligtvis svårt, ingen kan med säkerhet veta någonting! Ändå är det viktigt och intressant att försöka förutspå framtiden – om vi har det minsta rätt har vi bättre möjligheter att anpassa oss i en föränderlig värld. Och man måste erkänna att det är kittlande att leka med tanken: Hur ser världen ut om 50 år?

Tankesmedjans arbete har sammanställts i en rapport väl värd att läsa. I rapporten presenteras många spännande idéer om både samhället i stort och om naturresursbruket. Bland annat spår man att antibiotikaresistensen är mycket utbredd vilket gör att vi inte kan behandla enkla infektioner. En sjukhusvistelse kan få livshotande komplikationer och vi reser allt mindre och mindre på grund av rädsla för en infektion med resistenta bakterier. Vad gäller våra matvanor så kommer köttkonsumtionen att minska drastiskt, om 50 år baseras proteinintaget istället till stor del på vegetabiliskt protein, insekter och till viss del laboratorieodlat (in vitro) kött. I P4 Morgon berättar Framtidsprojektets Julia Fransson mer om vår nya aptit för insekter. Citat från rapporten:

“Insekter är en uppskattad och naturlig del av kosten. Konsumtionen spänner från exklusiva, viltfångade trollsländelarver via vardagsmat som gräshoppssallad till ren utfyllnad i andra produkter. Det tidigare motståndet och ovanan vid att se insekter som föda innebar att insekternas intåg i den västerländska dieten fick ske i pulverform och insektsdrinkar”.

Jordbruket har andra förutsättningar eftersom det numera är väldigt dyrt att transportera mat. Konsumenter väljer därför i större utsträckning lokalproducerade livsmedel eftersom dessa är billigare. Det tillsammans med politiska stödåtgärder gör att lönsamheten i jordbruket är bättre jämfört med situationen på 2010-talet. Skyddet av jordbruksmark är mycket större och “Peak Soil” är ett vedertaget begrepp i den politiska debatten. Grödor förädlade med genteknik är vardag även i Europa och storstadsregionerna i Sverige är till 25 procent självförsörjande på livsmedel. Ny teknik som förarlösa maskiner och drönare gör att fälten inte längre behöver vara lika stora för att minimera tidsåtgången av mänsklig arbetskraft. Istället är det ekonomiskt relevant att optimera skörden på varje kvadratmeter på fälten. Därför är odlingen uppdelad i mindre rutor ofta baserade på jordart och andra odlingsfaktorer.

Vad av detta som blir verklighet återstår att se men det är utan tvekan mycket intressant läsning. Perfekt sommarläsning på stranden för en agronom eller foodie!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Insekter är en naturlig del av kosten

  1. Pingback: Framtidsspaning om åkermarken | Den Goda Jorden - ideell förening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>