Klimatkonferens i Durban om energieffektivare lantbruk

Var man än letar står det klart att agronomer sitter på viktig kunskap inför framtiden!

Just nu pågår FN:s klimatkonferens COP17 i Durban, Sydafrika. Under konferensen har FAO presenterat rapporten Energy-Smart Food for People and Climate som bland annat tar upp att världens livsmedelssystem måste minska sitt beroende av fossila bränslen eftersom höga och volatila priser på fossila bränslen utgör ett hot mot en säker livsmedelstillgång. Livsmedelssektorn konsumerar stora mängder energi men den har också möjlighet att producera energi i form av tex. biogas och vindkraft. För att gårdar ska bli mer energieffektiva krävs nya tankesätt. På gårdsnivå kan energi sparas genom bränsleeffektivare motorer, kompostering och precisionsgödsling, bevattningsövervakning och precisionsbevattning, minskad jordbearbetning samt användande av grödor och boskapsraser som inte är lika beroende av insatsvaror.

”Huvudfrågan vi står inför är inte om eller när vi borde börja övergången till energismarta livsmedelssystem, utan snarare hur vi kan komma igång och påbörja en gradvis och stabil förändring” – FAO:s undergeneraldirektör på avdelningen för naturresurser, Alexander Müller.

Inom svenskt lantbruk går utvecklingen åt rätt håll enligt en rapport från Jordbruksverket. Bland annat minskade energianvändningen i svenska växthus med 34% mellan 2005 och 2008 (dock delvis på grund av färre företag). Användningen av biobränslen har ökat medan användningen av naturgas och eldningsolja minskat.

Effektivare energianvändning bidrar inte bara till säkrare tillgång på mat för världens befolkning, det innebär också minskade kostnader och högre lönsamhet på gårdsnivå!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>