Köttdebatt i Almedalen

Inte heller i år var Absolut agronom representerad på Almedalsveckan i Visby. Det var många debatter och seminarium jag gärna hade lyssnat på, inte minst Svenskt Kötts frukostseminarium med rubriken Sveriges dyraste matkasse! Svenskt Kött ställde frågan: Varför är det bara konsumenterna som ska ta ansvar för matkvalitén? Medverkande i debatten var följande personer:

  • Louise Ungerth, Chef Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm
  • Marie Söderqvist, VD, Livsmedelsföretagen
  • Johanna Hållén, Press- och policychef, PRO
  • Dan Jakobsson, Färskvaruansvarig, ICA Sverige
  • Ann-Helen Meyer von Bremen, Samtalsledare.

Onekligen intressanta personer inbjudna för att diskutera frågan. Som tur är filmade Svenskt Kött hela debatten så vi som inte var där kan ta del av vad som sades ändå. Videon finns tillgänglig på deras webb och på YouTube. Om man inte vill se hela debatten så kommer godbitarna sådär 33 minuter in i klippet.

Svenskt Kötts vd Maria Forshufvud inledde seminariet med att säga att “billig mat är inte alltid billig och dyr mat är inte alltid dyr. Och definitivt inte på sikt”. Moderatorn Ann-Helen Meyer von Bremen fortsatte med att säga att bakom det låga priset finns ett pris som inte syns. Vad kostar det exempelvis oss konsumenter och samhället att många djur i världen utfodras med antibiotika i tillväxtfrämjande syfte? Vad är priset för grisar utan knorr och priset för kor som inte får gå på bete? Det låga priset innebär ofta mat som inte produceras på ett hållbart sätt, något som kommer leda till höga kostnader på sikt.

Som jag tolkar det vill Svenskt Kött att industri och handel tar ett större ansvar för att den importerade maten som säljs i svenska butiker uppfyller en högre produktionskvalitet. Det vill säga att större krav ställs på djurskydd och klimathänsyn. Det är kanske inte rimligt att konsumenten själv ska ta ansvar för att göra “rätt” val i butiken. Med rätt val menades i debatten kött som lever upp till djurskyddsstandarder lika den svenska. Det fanns personer i panelen som ansåg att debatten om konsumenternas jakt på låga priser som ett problem är nedlåtande och har ett “von oben-perspektiv”. Det finns nämligen många i Sverige som inte har råd att tänka på djurskydd etc. utan faktiskt måste jaga låga matpriser. Naturligtvis är det så och det måste man vara ödmjuk inför men som föredetta studenter beroende av CSN kan varken jag eller Brita hålla med om att det med en låg inkomst skulle vara omöjligt att köpa svenskt kött!

Ett kul inslag i debatten var att publiken kunde sms:a frågor till panelen via Ann-Helen. Många vettiga frågor trillade in i telefonen, bland annat en som gick ut på att: Vem har råd att äta hållbart om inte vi i Sverige?! Moderator Ann-Helen lyfte frågan om det skulle vara bra med en lägsta nivå för djurskydd som handeln och industrin gemensamt tar ansvar för. Alltså att alla köttprodukter som säljs i svenska matbutiker ska uppfylla en viss standard för att säkerställa ett lägsta djurskydd. Tycker inte alls att de medverkande personerna gav ett bra svar på den frågan. I publiken fanns dock Åsa Domeij som är ansvarig för miljö och socialt ansvar på Axfood. All cred till Åsa som vågade ta i frågorna! Synd att Åsa inte stod på scenen, hade gärna lyssnat mer på vad hon hade att säga.

Åsa Domeij menade att ett lägsta golv borde läggas av politikerna men att detta inte görs. Istället är det handeln som måste gå före lagstiftarna om det ska ske en förändring. Hon pratade om en grundläggande djurskyddscertifiering som skulle omfatta allt kött även om kraven skulle se olika ut i olika länder. En sådan certifiering skulle innebära att även lågprisköttet skulle ha en garanterad basnivå för djurskydd. Det räcker inte med att handel ställer krav på sina leverantörer i avtal – ett certifieringsprogram innebär årliga kontrollbesök på gårdsnivå för att säkerställa att kraven efterlevs. Slutligen frågade Ann-Helen om det finns några produkter i svensk handel som panelen skulle vilja ta bort för att de helt enkelt inte är OK ur ett hållbarhetsperspektiv. Panelen kunde inte komma på några sådana produkter medan Åsa Domeij bland annat nämnde kött producerat med mycket antibiotika. Inom EU är det exempelvis vanligt med gruppbehandling vilket innebär att även friska djur behandlas med antibiotika.

Åsa Domeij är min nya rockstar, läs hennes blogg här!

/Frida

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>