Lägg ägg

DN rapporterade igår att export av svenska ägg till andra EU-länder fyrfaldigats de senaste fyra åren och sedan årsskiftet har exporten ökat ytterligare. Orsaken är att det sedan 1 januari är förbjudet att inom EU sälja ägg från värphöns som hållits i oinredda burar. Äggproducenter har haft tio år på sig att ställa om produktionen men denna omställning har gått långsamt i många länder. Som bekant uppfyller svenska producenter sedan länge EU:s krav varför Sverige har en konkurrensfördel just nu. Håkan Burlin, vd på Stjärnägg, menar dock att den ökande efterfrågan på svenska ägg endast kommer att bestå fram till sommaren, då resten av EU har ställt om sin produktion.

Tråkigt att det bara är tillfälligt tycker vi. Annars brukar ofta hävdas att svenska producenter har konkurrensnackdelar gentemot resten av EU på grund av högre kostnader orsakade av strängare lagstiftning och dyr arbetskraft. Roligt att det för en gångs skull lönar sig ekonomiskt att ligga i framkant vad gäller kvalitet och djurvälfärd. Självklart ska svensk livsmedelsproduktion stå för hög kvalitet och djurvälfärd, det får vi inte tumma på. Men en följd av det höga kostnadsläget i Sverige kan vara att strukturomvandlingen i svensk livsmedelsproduktion går snabbare än i övriga EU, alltså att små och medelstora lantbruksföretag slås ut i snabbare takt än i andra länder. Man kan ha olika åsikter om det är bra eller dåligt men självklart ökar det vår konkurrensförmåga vilket är bra. I och för sig gäller inte denna utveckling för ägg eftersom den produktionen redan är “industrialiserad” även i Sverige.

Hur som, vi får hoppas att européerna får smak för svenska ägg som garanterat är fria från salmonella och som producerats på ett schysst sätt. Proppar resten av Europa också i sig ägg på påsk eller är det bara vi svenskar?

Tack för äggtipset Erik Hammar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>