Jordbruket är som Dr Jekyll och Mr Hyde

I helgen var det återigen dags för examensbal på Ultuna. Den här gången var det drygt 70 examenstagare med familj och vänner som var med på högtidsstund, middag och eftersläpp med dans på kåren.  Lite extra speciellt var det också eftersom professor Johan Rockström; agronom,  årets miljömäktigaste 2011 och vd för Stockholm Resilience Center, var högtidstalare. Rockström höll ett fantastiskt tal som varje retoriker skulle imponeras av!

Med stor inlevelse berättade Rockström en fiktiv historia om hur Jyns Ultunae (Ultunas egen maskot) för tiotusentals år sedan ledde mänsklighetens sista 15 000 personer över flera kontinenter till Fyrisån och Ultuna. I och med ett mildare klimat under tidsepoken holocen kunde de börja med jordbruk, ett jordbruk som blev hela civilisationens vagga. Idag har vi dock gått över i en ny tidsepok som Rockström kallade för antropocen. Bakgrunden till den nya epoken är att människan på mycket kort tid gjort större avtryck jorden än vad naturliga krafter som till exempel väder, vind, och jordskalv gjort.

Under 50-talet revolutionerades jordbruket genom växtförädling och mekanisering, en mänsklighetens framgångssaga. Rockström menade dock att vi idag står inför en situation där människan håller på att överstiga jordens resurser. Och det är Jordbruket som är både boven och hoppet i dramat – både Dr Jekyll och Mr Hyde. Jordbruket konsumerar mer vatten, kväve och fosfor än något annat men är också en förutsättning för att människan skall kunna leva och få mat. Budskapet var att det nu gäller det att hitta hoppet,  precis som Jyns Ultunae gjorde när han ledde jordens sista 15000 människor till Fyris fagra strand för att bruka jorden. Rockströms slutliga uppmaning till alla examenstagare var att:

“Allt är möjligt bara man lägger manken till, Er nätta uppgift blir att förvalta all den skönhet som finns”

 

Det kommer troligen dröja väldigt länge innan man får höra ett tal som är lika bra och inspirerande som Johan Rockströms igen! Hoppas detta var en minnesvärd stund för alla examenstagare – inklusive Absolutagronoms egen Frida Thorstensson! På bilderna syns Johan Rockström, körerna Ulla och Ultuna Drängar och hur examenstagare fick komma upp på scenen för att ta emot sina examensbevis (ursäkta bildkvaliteten).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>