Jordbrukets kretslopp smittar av sig!

Vi har tidigare här på ABSOLUTAGRONOM.SE skrivit om om att kunskap inom den senaste forskningen, till exempel inom LCA (livscykelanalys) eller GMO är det som kommer göra oss till experter ute i arbetslivet. Det gäller alltså att hålla lite koll på det som händer runt omkring oss och veta lite om vad som är det senaste!

Vi vet ju alla att lantbruk till stor del bygger på ett kretslopp och ett näringsflöde där till exempel gödsel återförs till marken för att sedan med hjälp av solen bli foder till djuren igen. Förståelsen för det eviga näringsflödet har nu spridit sig till andra sektorer. Vagga till vagga eller cradle to cradle är ett nytt koncept som tillämpas av fler och fler företag. Konceptet går ut på att försöka “tänka om” det system vi har idag, där många produkter hamnar på soptippen efter användning, ett system som ur ekonomisk synvinkel gör att många resurser går förlorade för alltid. Att designa helt nya material som är så pass rena att de antingen kan komposteras och bli till jord, eller tas tillbaka till företaget och bli helt nya produkter utan att tappa kvalitet, är vad vagga till vagga handlar om.

Konceptet har fått stor spridning inom till exempel förpackningsindustrin. Dataföretaget Dell har till exempel tagit fram en förpackning som är helt och hållet är gjord av svamp och därför kan komposteras i hemmet. Läs artikel här. Ett annat exempel som det svenska företaget som heter just vagga till vagga satsar stort på är Biochar. Det är en typ av kol som skapas när biomassa bryts ner och som har positiva bördighetseffekter när den återförs till jorden. När Biochar tillverkas binds också 20% mer kol än vad som går åt till tillverkningsprocessen vilket ger en positiv effekt på klimatet.

Hittade också en fantastiskt fin film som handlar om vagga till vagga- konceptet. Ett tänk som vi troligen kommer höra mer om! Filmen kommer från Ellen MacArthur foundation som arbetar för en cirkulär ekonomi.

Sveriges radio om cirkulär ekonomi!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>