Lär dig prissäkring

I Dagens Industri kan man läsa att Sveriges råvaruguru Torbjörn Iwarson på SEB i dagarna kommer ut med en bok om prissäkring som riktar sig till lantbrukare. Det finns stora pengar att tjäna på att skydda sig mot prisnedgångar på spannmålsmarknaderna genom att prissäkra sin spannmål. Iwarson använder följande som ett exempel: en lantbrukare som i 31 år prissäkrat delar sin veteskörd genom börsomsatta terminskontrakt på Chicago eller Matif-börsen har i genomsnitt tjänat 8,6% mer per år än en lantbrukare som inte prissäkrat under samma period. Torbjörn säger så här:

“Om vi antar att man skördar 700 ton vete per år till ett värde av i genomsnitt 700.000 kronor, har man alltså i genomsnitt  tjänat 60.000 mer per år. Under 31 år innebär det 1.886.000 kronor mer än grannen, som inte prissäkrat”

Många av Sveriges spannmålsodlare använder idag den här typen av kontrakt, i många fall dock bara för den kommande skörden. Iwarson anser att fler borde prissäkra för flera år framåt i tiden för att reducera risken och därmed variationen i intäktsströmmar mellan åren. Den ultimata strategin är enligt experten att “vara såld hela tiden”. Även om man själv inte planerar att sälja spannmål bör alla agronomer veta vad prissäkring är för något. Ett tips är att spana in CME Group som äger Chicago Board of Trade (Chicagobörsen)!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>