Maria på Axfood är veckans agronom!

Maria Rosendahl är ekonomagronom och tog examen 2006. Hon arbetar idag som kategorichef på Axfood men har testat flera olika saker under sin karriär. Maria berättar att hon i början var ganska säker på att det var rådgivning som var hennes grej. ”Jag fick en traineeplats på Färs och Frosta Sparbank. Traineeprogrammet varade i 10 månader och sedan blev jag lantbruksrådgivare med egna kunder”

Maria kände efter ungefär ett år som lantbruksrådgivare att hon inte hamnat rätt och därför ville testa något annat. Hon hade haft ett sommarjobb hos en grönsaksgrossist i Skåne och genom sin dåvarande chef kommit i kontakt med Axfood. ”Vi den här tidpunkten skulle Axfood precis satsa på en egen inköpsorganisation för frukt-  och grönt med egna inköpare. Eftersom jag alltid har haft ett stort intresse för detaljhandeln och gärna ville arbeta med inköp och förhandling tackade jag självklart ja till tjänsten som inköpare av grönsaker på Axfood i Helsingborg”

Att vara inköpare för färskvaror beskriver Maria som ”en roll där man behöver ta många och  snabba beslut samtidigt som det kräver  tät kontakt med leverantörer för att få en korrekt bild av priser och kvalitet” Maria tycker att hon från agronomutbildningen fick med sig en god förståelse för branschen vilket gjorde att hon kunde skapa ett bra förtroende hos leverantörerna. ”Man har förståelse för leverantörens vardag och kan då skapa en trevlig och trovärdig dialog”

Efter två år som inköpare kände Maria att hon ville vidare inom Axfood. Hon ville testa att få mer ansvar och få möjlighet att använda mer av sin analytiska förmåga. Nästa tjänst blev som kategorichef för ”non food” på Axfoods huvudkontor i Stockholm. ”Non food” är de produkter i butik som inte är matvaror, och när vi pratade med Maria höll hon precis på att avsluta en ledarskapsutbildning. ”Min utmaning är att erbjuda våra kedjor rätt sortiment till rätt pris. Det gäller att ha tät kontakt med representanter från butiksledet samtidigt som jag skall ha en proffsig kontakt med leverantörer, befintliga som potentiellt nya. Jag är deras kontaktperson och vill att de ska få ett positivt intryck av Axfood”

En vanlig dag för Maria har högt tempo och består av mycket telefonkontakt, möten och mail förstås. Som chef har Maria fått lära sig att delegera uppgifter, leda projekt, kommunicera på ett tydligt sätt men också att coacha och vara en god lyssnare. ”Jag får ta rollen som omvärldsbevakare och vara uppdaterad på vad konkurrenter gör och vilka trender som råder. Som kategorichef är man lite som spindeln i nätet och måste hantera både analys, tät dialog och mycket förhandling”

Maria ser bara fördelar med att vara agronom. ”Har man ett intresse i näringen och branschen är utbildningen ingenting att tveka på”. Som agronom får man stor förståelse för hela flödet från produktion till förädling och försäljning” En rekommendation från Maria är att man som student kompletterar sin utbildning med kunskap i förhandling, något som Maria fått lära sig på Axfood både genom erfarenhet efter hand men också med interna kurser ”det är viktigt att lära sig att i förhandling stå upp för sin sak, lita på sina argument och på sin statistik”

Maria tycker att den tillhörighet man känner och det nätverk man får när man går på Ultuna är väldigt värdefull.

”Jag känner mig väldigt stolt över att vara agronom och skulle inte kunna tänka mig en bättre utbildning!”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Maria på Axfood är veckans agronom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>