Mattias – med rätt att röta

”Agronomer är jordnära och enkla människor som det aldrig är svårt att ha och göra med. Hjälpsammare själar med huvudet på skaft får man leta efter!”

Så säger veckans agronom Mattias som tog examen för snart tre år sedan. Idag jobbar han med något som verkligen ligger i tiden, nämligen med att ta hand om matsvinn och avfall. Själv beskriver han det så här: ”Medan mina kurskamrater gör sitt bästa med att hjälpa lantbrukare att öka produktionen av livsmedel så tar jag hand om det som blir över i andra änden. Min uppgift är att se till att vi gör det bästa av det som blivit ett problem”.

Mattias Persson är en härlig mark & växt agronom som idag jobbar på Örebro Kommun. Där är han ansvarig för den biologiska behandlingen vilket innebär många typer av uppgifter. När vi frågar Mattias om dessa är det ingen dålig lista han radar upp ”Några av de ansvarsområden jag har är; försäljning av förädlade jordprodukter till olika ändamål, kompostering av matavfall, kompostering av trädgårdsavfall, behandling av förorenade jordar, utredningar och vattenrening”. Dessutom får Mattias nätverka en hel del, bland annat inom Avfall Sverige’s arbetsgrupper. Avfall Sverige är landets största miljörörelse

Hur hamnade du just där?
Örebro sökte en agronom som skulle jobba med möjligheterna att öka kretsloppet av näringsämnen från staden tillbaka till jorden. I nästan ett decennium har staden samlat in matavfall till en certifierad råkompost. Komposten innehåller mycket mullämnen och fosfor. Den är godkänd att spridas som gödningsmedel på KRAV-odlingar, men den största mängden blandas på olika sätt med matjord, sand och torv och blir sedan produkter som säljs privatpersoner och företag. Man kan alltså köpa jordprodukter direkt från Örebro kommuns avfallsanläggning som heter Atleverket, HÄR finns mer info om det!

Vad gör du om dagarna?
I den roll som Mattias har är det mycket på gång samtidigt. Det gör att han får strukturera och planera sina dagar själv och styra över vad han behöver ta tag i först. Arbetsuppgifterna styrs också lite av säsongen. ”På våren och försommaren är det högsäsong för jordförsäljningen. Då, men även under resten av året är det mycket arbete med kundkontakter, tillverkningen och försäljningen av jordar i olika blandningar och volymer”

En annan grej som Mattias jobbar med är slam, ett ämne som debatteras ofta och mycket. På anläggningen mellanlagras och hygieniseras slam som kommer från avloppsreningsverket i Örebro. Slammet är certifierat och rikt på näringsämnen, Mattias menar att det är en viktig resurs. ”Slamdebatten går upp och ner, men vad man än tycker, så finns det viktiga mull- och näringsämnen i slammet som borde återgå till den jord som den en gång kom ifrån. Fosfor är inte en ändlig resurs utan råvaran för fosforn är ur fosforrika mineraler. Det kan vara så illa att fosforn redan har nåt sin peak, så vi bör ta tillvara på det vi har på bästa sätt”

Framtidsutsikter
När det gäller framtiden för återvinningsbranschen menar Mattias att ”Så länge det finns människor som inte äter upp det som finns på tallriken eller är så blåögda att de tror att maten blivit sämre i kylskåpet under natten, bara för att ”bäst före datumet” gått ut, så kommer mina tjänster behövas”. Varje år slänger varje person i ett hushåll ca 72 kilo fullt ätbara livsmedel. Som tur är kan allt det slängda matavfallet tillsammans med gödsel, vall och restprodukter från industrin gå till rötning och bli till gödsel med hög mullhalt. Eftersom den typen av biogödsel inte luktar så mycket kan det vara fungera bra vid spridning nära bebyggelse. Dessutom bildas en biprodukt i form av rötgas, som kan uppgraderas till fordonsgas.

Vi frågade lite om vad Mattias tror om framtiden för agronomer och han svarade att ”Så länge folk vill ha mat på sin tallrik, dryck i sitt glas och en frisk miljö så kommer agronomerna behövas!” Han poängterar att i takt med att städerna växer så minskar odlingsarealerna och vi behöver producera mat på en allt mindre yta. En viktig fråga i sammanhanget är förstås resursslöseriet och kretsloppstänket. Det är en onödig belastning på miljön och ett väldigt slöseri med pengar att producera mat som ska åka i soporna. Att återföra näringsämnen och att öka förståelsen mellan stad och land är något alla kan vinna på!

Tips!
Som tips till dem som snart ska söka jobb menar Mattias att man måste visa vem man är. På en intervju gäller det att vara påläst och våga ställa frågor. ”Se inte intervjun bara som ett förhör av dig utan hellre som ett förhör från dig av arbetsplatsen!” Mattias tipsar också om ett aktuellt EU-projekt som pågår just nu som heter Europa Minskar Avfallet. Den 17-25 november anordnas aktiviteter runt om i EU som betonar vikten av att förebygga och minska avfall och som ska läras oss hur miljön påverkas av det.

TACK Mattias för att du ville vara veckans agronom!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>