Mjölk är tjockare än vatten

Vi har tidigare inte kommenterat de ekonomiska svårigheter som Sveriges mjölkbönder upplever. Nu vill vi göra det. Vad kostar egentligen en liter mjölk i butiken idag? ICA Maxi i Uppsala hade den 14:e september följande priser:

Gefleortens mellanmjölk – 6,90 kr. Arla mellanmjölk – 7,90 kr. Ekologisk Arla mellanmjölk – 9,80 kr. Sju gårdar mellanmjölk – 11,50 kr.

Billigt säger vissa. Jo visst är det billigt men problemet är inte bara vad konsumenterna betalar utan vad handeln betalar mejerierna och vad mejerierna i sin tur betalar bönderna. Av de 7,90 som Arlas mellanmjölk kostar i butik får mjölkbonden ca 2,85 kr per liter levererad mjölk. Faktum är att mjölkbönderna får allt sämre betalt samtidigt som handelns marginaler ökar. I en artikel i Lantbrukets Affärer visar man att konsumenternas utgifter för mjölk och mejeriprodukter ökat med 25% i reala termer mellan 2000 och 2009 samtidigt som den totala ersättningen till mjölkproducenterna minskat med 28%. Marknaden för mejeriprodukter har alltså vuxit men bönderna har inte på något sätt fått ta del av den tillväxten, tvärtom. Varför är handelns och mejeriernas vinstmarginaler viktigare än mjölkböndernas? Varför ska handeln kunna tjäna pengar på mejeriprodukter men inte producenterna själva? En slutsats verkar vara att svenska mjölkbönder (som vanligt) inte har något som helst förhandlingsläge och därför får nöja sig med vad dom får.

Eftersom det verkar vara omöjligt för mjölkproducenterna att förhandla med både sina kooperativt ägda mejerier och detaljhandeln om en större del av kakan så måste bönderna antingen bli mer kostnadseffektiva eller hoppas på att konsumenterna är villiga att betala mer. Det är också det som händer. Enligt Svensk Mjölk blir mjölkbesättningarna allt större och färre. En medelbesättning i Sverige består idag av 72 kor, vilket är litet i jämförelse med Danmark och Tyskland. Hör och läser dagligen om mjölkbönder som satsar och bygger för flera hundra kor. Storleksrationaliseringen lär fortsätta…

I Jämtland har LRF initierat konstprojektet “Mjölk är tjockare än vatten” för att stötta lokala mjölkbönder. Sex konstnärer har målat graffiti på ensilagebalar uppställa längs med vägar på 25 platser i länet för att uppmärksamma konsumenter på “mjölkkrisen”. Kolla in deras Facebooksida här för att se mer rundbalskonst! Mjölk är tjockare än vatten är också namnet på en kampanj som ett antal ICA-handlare i Västjämtland driver för att korna inte ska försvinna från trakten som karakteriseras av “fjällnära” jordbruk. Åtta ICA-butiker i Åretrakten höjde den 16:e augusti priset med 1 kr på enlitersmjölken. Butikerna bidrar ytterligare med 2 kr per liter. Pengarna, 3 kr per liter, går direkt till områdets 10 mjölkbönder. Priset på 1,5-litersmjölken är oförändrat för att kunderna ska ha möjlighet att själv välja men försäljningen av den dyrare mjölken har ökat med 40%. Kul att se positiva exempel på vad matbutiker och konsumenter tillsammans kan åstadkomma! Se SVT:s inslag om rundbalskonsten och ICA-handlarnas kampanj.

Nästa vecka kommer ett inlägg med husdjursagronomen Jenny Karlsson som varit engagerad i mjölkpriset här i Uppsala.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>