No business like ag-business

Den som är en något återkommande läsare på den här bloggen har troligen inte missat begreppet crowdfunding och sajten Kickstarter. Kickstarter är en platform som hjälper entreprenörer och investerare (som kan vara vem som helst) att mötas, och som hjälper till med finansiering av projekt med pengar från “den stora massan”.

Med tanke på det stora intresse för jordbruk och odling som råder just nu är det kanske inte särskilt förvånande att det snart kommer en platform inriktad på affärsidéer och projekt med koppling till just jordbruk.

“Because our Future Depends on Agriculture”

Robert Leclerc, doktorand vid Yale, hade själv känt på hur svårt det är att ragga finasiärer till nystartade projekt och få stöttning för affärsideér. När han blev involverad i ett riskkapitalbolag som engagaerades sig i jordbruksprojekt i uppstartfasen fick han idén till Agfunder. Agfunder skall fungera ungefär som Kickstarter, men med en något striktare approach. Projekt med koppling till jordbruk, det kan vara inom fiber, livsmedel, stadsodling, energi mm. presenteras på AgFunder. Varje projekt sätter en viss summa kapital som mål och investerare kan visa sitt intresse.

Skillnaden är dock att varje projekt utvärderas av experter inom jordbruk och företagande innan det får synas på sajten, och inget projekt utan full finansiering kommer få ta nästa steg till att bli verklighet. Inte förrän ett projekt uppnåt sitt finansieringsmål kan det få del av investerarnas pengar, och Agfunder ser då till att projektet syns ordentligt.

Lansering sker i höst…fortsättning följer alltså!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>