Mjölkprotester i London och Bryssel

Just nu händer det dramatiska grejer på mjölkmarknaden. I England har flera mejerier som Arla och de brittiska mejerierna Wiseman och Dairy Crest sänkt avräkningspriserna på mjölk. Prissänkningarna innebär en sänkning med över 50 öre/liter vilket lämnar en genomsnittlig gård med förluster på ca 50 000 pund, en situation som är fullständigt ohållbar för många producenter och för branschen i sig. Det mjölkbönderna protesterar mot är att  prissänkningarna i detaljhandeln inte överhuvudtaget absorberas av mejerierna utan direkt påverkar mjölkproducenternas avräkningspriser. I klippet nedan berättar några av mjölkbönderna mer om problematiken.

Vill skapa debatt
Brittiska mjölkbönder försöker nu mobilisera och skapa debatt. Genom sociala medier försöker de sprida informationen till konsumenten för att de skall få en bättre förståelse för mjölkböndernas situation. Mängder av mjölkbönder och andra mjölkfantaster twittrar nu under #sosmilk. Idag förväntas närmare 2000 mjölkbönder samlas i London för en “fysisk” protest utanför Methodist Central Hall i Westminster. Protesten organiseras av National Farmers Union. Tidningen Framers Weekly skriver att minst 37 bussar har fyllts med mjölbönder som skall protestera mellan 13-15. På Farmers Weeklys hemsida finns också en poster med en slogan som lyder: Fair price on the shelf, fair price on the farm, postern är till för att vem som helst skall kunna ladda ner den och sprida information om problemet. National Farmers Union tillsammans med flera andra av landets lantbruksorganisationer kräver att mjölkpriserna innan den första augusti skall vara tillbaka på samma nivå som innan prissänkningarna genomfördes.

 

Häller ut mjölk på torget
Protesterna mot sänkta avräkningspriser på mjölk pågår även i andra delar av Europa. Igår arrangerade European Milk Board en stor demonstration utanför Europeiska parlamentet  i Bryssel. EMB menar att problemet är att det finns ett överskott på mjölk just nu, det är därför priserna sänks. Det är dock helt ohållbart för producenterna eftersom priset på diesel, foder och andra insatsvaror snarare stiger. EMB förespråkar nu ett program för frivillig minskning av produktionen för att uppnå balans på marknaden. För att symbolisera det överskott på mjölk som gör att priserna sjunker hällde demonstranterna ut mängder av mjölk på torget utanför parlamentsbyggnaden. I klippet nedan kan man se hur det såg ut!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>