Ökad samordning inom Coop

Gårdagens stora nyhet inom livsmedelssektorn var att stora förändringar är att vänta inom KF och Coop för att öka lönsamheten inom dagligvarugruppen. För att lyckas ska den centrala styrningen och samordningen öka. Förändringen innebär också att KF:s vd och koncernchef Frank Fiskers lämnar sitt uppdrag. Vice vd och finansdirektör Johnny Capor går in som tillförordnad vd och koncernchef.

3,3 miljoner människor är medlem i någon av KF:s 39 konsumentföreningar. Genom föreningarnas medlemskap i Koopertiva Förbundet, KF, äger dessa föreningar KF med Coop som kärnverksamhet. Av Coops totalt 700 butiker äger KF knappt hälften av butikerna medan de detaljhandelsdrivande föreningarna äger resterade hälft. Ett första led i besparingsåtgärderna är ett samarbetsavtal mellan KF och tio av de största konsumentföreningarna som tillsammans står för 95 procent av Coops omsättning. I ett pressmeddelande skrev man igår att KF och de 10 konsumentföreningarna “har ingått en historisk avsiktsförklaring om ett mycket tätt och förpliktigande samarbete”. Tillsammans bildar de det nya bolaget Coop Sverige AB som ska säkerställa en kostnadseffektiv och sammanhållen organisation. Det nya bolaget väntas kunna medverka till en resultatförbättring om två miljarder.

En förändring blir att all stödverksamhet kopplat till butiksdriften såsom logistik, kategori, marknad, varumärke, IT etc. som idag drivs i olika dotterbolag till KF eller i föreningarna samlas i det nya bolaget. KF:s styrelseordförande Anders Sundström säger i pressmeddelandet att man inte tidigare haft det fokus, den tydliga styrning och starka organisation som krävs i dagens marknad.

Dagligvarugruppen Coop har under många år gjort negativa resultat, 2012 var rörelseresultatet minus 698 miljoner kronor och året dessförinnan minus 648 miljoner kronor. För mindre än ett år sen sa dåvarande vd:n och koncernchefen Frank Fiskers i DN att Coop länge varit B-laget i svensk detaljhandel och att det brådskar för Coop att börja tjäna pengar igen. Tidigare har man kunnat täcka förlusterna genom att sälja verksamheter men som Fiskers uttryckte det  “det finns inte mycket familjesilver kvar att sälja längre”. I intervjun framhöll han också vikten av ökad samordning för att kunna ta upp kampen med de duktigare konkurrenterna. Frank Fiskers tillträdde för övrigt som koncernchef för KF och Coop 1 juni 2011 i syfte att effektivisera verksamheten. Men han fick alltså inte speciellt lång tid på sig för detta uppdrag.

Coop behövs i svensk dagligvaruhandel! Koncentrationen på den svenska dagligvarumarknaden är redan hög i ett internationellt perspektiv. Enligt en rapport från Konkurrensverket domineras den svenska dagligvarumarknaden av ICA (med en marknadsandel på 50 procent) följt av Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto i fallande ordning. De tre största aktörernas sammanlagda marknadsandelar uppgår till 87 procent.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>