Pengarna eller maten

För att återkoppla lite till vad vi skrev om varumärken förra veckan vill jag tipsa om en bra artikel från SvD’s brännpunkt igår! Christel Gutafsson som är landsbygdsstrateg på Jordbruksverkets skriver att Vi gillar bonden-men köper inte produkterna. Enligt en undersökning som Jordbruksverket gjort tycker 78 % av svenskarna att den svenska bonden gör ett bra jobb och producerar råvaror av hög kvalitet. Det är till och med så att djurhållning och miljöhänsyn är viktigare än smak när det gäller kvalitet på livsmedel. Kruxet är dock att många konsumenter ändå väljer bort svenska produkter i butiken, troligen för att de höga kvalitetskrav som den svenska bonden måste leva upp till gör att priset blir högre.

Vad beror detta på? Christel Gustafsson skriver att det är en komplex fråga eftersom det är så många aspekter som påverkar vid själva köptillfället. ”Men, kan det vara så, att den uppenbara kopplingen mellan bonden och mat inte är så uppenbar som vi vill tror? Att bondens arbete skapar ett värde och att det värdet inte bara finns på tallriken utan även sträcker sig långt utanför, är uppenbarligen något som inte tillräckligt slagit rot hos konsumenten. Och därför finns inte heller betalningsviljan.”


Som Frida skrev här förra veckan är det inte alltid de skäl som konsumenten själv anger som är de som egentligen avgör köpet. I slutändan handlar allt om värderingar och vilka värden en produkt för med sig. Det är lätt att säga att det är priset som avgör (och det är förstås en viktig del) men vad är de då som får så många att köpa till exempel den senaste Iphonen eller Ipaden.  Inte är det för att de är de billigaste produkterna på marknaden, å andra sidan anses de av många vara det bästa och dessutom får produkterna köparen att känna sig cool och “rätt”.

Det funkar inte att använda sig av rationella eller patriotiska argument för att ändra folks köpbeteenden. Man måste in till kärnan. Vad är det egentligen som avgör? Per Granqvist, en framgångsrik talare och skribent inom CSR och marknadsföring, skriver på CSR-wire att om marknadsföring från början handlade om själva produkten t.ex “It lasts longer!” så övergick det snart till hur den fick oss att känna “It feels great!”. Idag handlar det dock om vad produkten hjälper oss att bli “Be attractive!”. 

Christel Gustafssons artikel sätter fingret på något väldigt intressant problem som kräver en ordentlig funderare. Hon skriver som avslutning att “Vi måste bli bättre på att kommunicera och delge konsumenten kunskap om matproduktionens roll i det moderna samhället”. Jag tror dock att för att få konsumenten att välja svenskt i butiken räcker det inte med att informera. Produkterna måste laddas med värden och egenskaper som skapar ett begär. Varför inte  ”Ät med gott samvete – köp svenskt” eller “För hopp om ett kosläpp nästa år också – köp svenskt”.

Eller andra förslag, någon?
/Brita

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Pengarna eller maten

  1. Funderar på om det är så att svensken idag saknar en nationalkänsla, ett ansvär och stolthet över sig själv och sitt land och att det återspeglar sig hur man värderar svenskproducerad mat. Tror man så lite om sig själv att det inte är värt att betala lite mer för det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>