Robot tar över efter traktor

Förra veckan firade tidningen Jordbruksaktuellt 50 år. Ett hejdundrande jubileum hölls i Örebro och inleddes med föreläsningar på slottet och avslutades med julbord på lokal. Frida och jag hade äran att få vara med på ett hörn. Något som var särskilt intressant var en föreläsning som hölls av Arvid och Torgil på företaget Agriprim som handlade om teknikutvecklingens betydelse för lantbruket. Det är ju väldigt svårt att kunna förutse de riktigt stora stegen när det gäller teknikutveckling eftersom den teknik som får störst genomslag ofta är så revolutionerande att den är svår att föreställa sig. En fråga som ställdes var till exempel hur länge det kommer dröja innan förarlösa traktorer kommer vara standard i lantbruket och om det kanske kommer vara så att lantbrukare i framtiden kommer skriva ut sina reservdelar via en 3D-skrivare?

Hur framtidens lantbruksteknik kommer se ut kan vi nog inte ens föreställa oss. Förarlösa traktorer kanske låter tillräckligt spejsat, men om man ser till hur de riktigt stora hoppen i teknikutvecklingen sett ut så är det kanske inte ens traktorer eller maskiner som de ser ut idag som kommer förändra lantbruket.

Bilden kommer från www.phys.org.

Hittade en spännande artikel som handlade om automatiserat jordbruk. Vid ett universitet i Sydney håller forskare på och utvecklar en robot som ska sköta sådd, skörd och underhåll. Genom robotarna kan jordbruket effektiviseras och skördarna öka. Tekniken går ut på att roboten först känner av omgivningen och analysera jorden. Roboten ska sedan kunna ge rätt mängd gödning, bespruta, vattna, ta bort ogräs med mera. Den ska till och med kunna sköta skörden! Grejen är att roboten ska kunna optimera varje steg, till exempel ska den kunna känna igen varje grönsak på en odling och varje kvadratmeter i ett fält ska kunna behandlas på ett optimalt sätt.

Hittade också ett youtube-klipp som handlar om ungefär samma sak. Propspero – the robot farmer är en liten robot med sex ben som har utvecklats i USA för att revolutionera lantbrukstekniken. Den ska kunna plantera ett frö i taget och bevattna och gödsla med precision. Principen swarm farming innebär att ett gäng med robotar kommunicerar trådlöst och optimerar arbetet på ett fält. Eftersom lantbruksmaskiner på senare år mest blivit större och större och GMO och starka bekämpningsmedel av många ses som den enda lösningen för att öka skördarna, så kanske det är något i den här stilen, som jobbar med precision och optimering, som är nästa stora grej inom lantbrukstekniken. Kolla gärna in videon, vid ca1.30 gör roboten entré och den ser riktigt snäll ut med sex ben och två ögon!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>