Självlysande träd som gatubelysning

En lysande nyhet är att det snart kan finnas självlysande växter! En grupp amerikanska forskare vid Singularity University i Silicon Valley håller på att utveckla det genom en ny teknik som kallas syntetisk biologi (synthetic biology). I naturen finns flera självlysande organismer såsom eldflugor, plankton och fiskar. Genom att använda samma enzym som finns i just eldflugor och överföra det till växten Arabidopsis (tillhörande familjen kålväxter) vill forskarna skapa självlysande växter som på sikt kan användas för att lysa upp gator.

Vad är syntetisk biologi?
Länge har forskarna kunnat kopiera genetisk information associerad med en önskvärd egenskap från en organism och inplantera den i en annan. Det är grunden i genteknik och har möjliggjort att nya arter kan utvecklas i mycket snabbare takt jämfört med traditionell växtförädling. Nyheten är att människan nyligen lärt sig att skapa helt nya DNA-sekvenser. Genom att kombinera dessa tekniker kan forskare numera skapa nya biologiska funktioner som inte finns naturligt.

Steg 1 i processen att ta fram självlysande växter är att skapa DNA-sekvenser med självlysande egenskaper, något som forskningsteamet redan gjort. Steg 2 består av att med hjälp av DNA-skrivare skriva ut sekvenserna. Att skriva ut DNA är väldigt dyrt men genombrott inom området gör att det idag är mycket billigare än tidigare. Slutligen överförs DNA-sekvenserna till växter med traditionell genteknik.

För att finansiera forskningsprojektet använder man sig av crowdfunding via plattformen Kickstarter som vi tidigare bloggat om. Kolla in projektets sida på Kickstarter här. Vem som helst kan stödja projektet genom att bidra med minst 5 dollar. De som donerar 40 dollar eller mer får frön av den självlysande växten för att själva kunna odla. Redan på en vecka fick man in motsvarande cirka 425 000 kronor och igår kväll hade nästan 4000 personer donerat pengar!

Video som beskriver vad det handlar om:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>