Snart i en butik nära dig

 Dagens Industri rapporterade igår att holländska forskare vid Maastricht universitet har nått framsteg med att ta fram kött som odlats i laboratorium – ett hundratal köttbitar har redan odlats fram. I dagsläget är så kallat in vitro kött stört dyrt, den första hamburgaren odlad i labb kommer att kosta i runda slängar 2,2 miljoner kronor. En storskalig industriell produktion ligger mellan 10 och 20 år framåt i tiden och köttet väntas kosta hälften av vad vanligt kött kostar idag. Redan på 30-talet sa Winston Churchill följande:

“Fifty years hence, we shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium”.

Forskningen kring in vitro kött påbörjades av NASA på 90-talet i syfte att förbättra kosten för austonauter. Tidningen Forskning och Framsteg skev 2009 en mycket bra artikel om in vitro kött. Tekniken härstammar från stamcellsforskningen och går ut på att låta muskelceller föröka sig genom celldelning i en näringslösning. Ett problem är att vanliga celler inte kan dela sig i det oändliga. Ett annat problem är vad cellerna ska matas med, dagens näringslösningar är både dyra och innehåller antibiotika.

Frågan är om konsumenter är villiga att äta odlat kött? Är du?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>