Sojabönan tar över världen

Sojabönan är världens viktigaste olje- och proteingröda och odlas i stor skala i USA, Brasilien, Argentina och Kina. USA står för hälften av världens produktion och odlar årligen 29 miljoner hektar; i Brasilien odlas ca 20 miljoner hektar. Soja används framförallt som djurfoder, inte minst i Europa. Sojaproduktionen är kritiserad för att ha stor miljöpåverkan, särskilt i Sydamerika där växande sojaodlingar leder till skövling av regnskog och uppodling av savann, ökad bekämpningsmedelsanvänding och minskad biologisk mångfald.

Men man kan faktiskt odla soja i Sverige också. JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) skrev i somras att allt fler svenska lantbrukare odlar sin egen soja. Fredrik Fogelberg, forskare på JTI, är expert på svensk sojaodling och initiativtagare till senare års odlingar. På 30 år har ingen soja odlats i Sverige men 2009 startade återigen odlingar i samband med ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. Idag odlas soja på många olika platser men än så längre handlar det mest om försöksodlingar. Och fler hakar på trenden, förra veckan rapporterade Corren.se att företaget Forsbecks i samarbete med en lantbrukare i Skänninge också startat försöksodlingar.

Förutom att soja är ett proteinfodermedel, används soja i livsmedel (typ sojamjölk och tofu) samt i många industriella, icke-ätbara produkter, till exempel biodiesel. Biljätten Ford samarbetar med amerikanska United Soybean Board (USB) för att utveckla sojabaserade material som ska ersätta oljebaserade material i företagets produkter. På så sätt vill Ford förbättra sina bilars miljömässiga hållbarhet och minska deras “footprint”. Redan idag används sojabaserade material i form av ett “biobaserat skum” i varje Fordbil tillverkad i Nordamerika. För dig som inte vet så används skum i bilar som en barriär eller isolering för ljud och vibrationer. Samarbetet med USB som pågått i 10 år har hjälpt Ford att från sojabönor utveckla det perfekta skummet och ta fram andra produkter såsom många av de plaster som finns i bilar. Fräsigt!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>