Soldater byter vapen mot plog!

I USA finns samma problem som i många andra länder, lantbrukare blir allt äldre. Samtidigt kommer 300 000 amerikanska soldater att lämna försvaret under kommande år och många av dem kommer behöva ett jobb.

På grund av både fysiska och mentala ärr har många soldater svårt att återanpassa sig till samhället och arbetslösheten bland veteranerna är hög. Colin Archipley var verksam marinkårsoldat i Irak under flera år.  Men han hade svårt att komma tillbaka till det amerikanska samhället. Han kände att ingen förstod vad han varit med om. Colin och hans fru Karen bestämde sig för att köpa en gård och börja odla grönsaker. De insåg snart att det inom lantbrukssektorn fanns en efterfrågan på både arbetskraft och på unga lantbrukare som kan köpa de gårdar som snart blir till salu när äldre lantbrukare går i pension.

Paret Archipley började ordna kurser för att lära soldater grunderna inom lantbruk, ett program de kallar för VSAT (veterans sustainable agriculture training). Colin menar att jordbruk är ett arbete med tydliga mål, en positiv strävan som soldater med mentala svårigheter mår bra av. En stor andel av alla soldater kommer från den amerikanska landsbygden, de är också tränade i ledarskap vilket kan vara bra när det gäller att driva lantbruk.

Nu är verksamheten i full gång och fler soldater satsar på jordbruksbranschen.

Kolla klippet från Fox news för mer info!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>