Sommarprat med Jan Eliasson

Om det är något av årets sommarprogram i P1 som du borde lyssna på så är det pratet med Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN. Det säger jag trots att flera sommarpratare inte fått komma till tals än, så bra är han! Det är tredje gången Eliasson sommarpratar och han verkar ha oändliga förråd av intressanta livshistorier, anekdoter och erfarenheter. Framförallt tycker jag han är väldigt inspirerande och positiv trots att han upplevt så mycket elände.

Eliasson säger: “Det blir ingen fred utan utveckling. Det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir varken fred eller utveckling utan respekt för mänskliga rättigheter”. När jag hör honom säga det tänker jag också att det blir ingen fred eller utveckling utan mat. Inte heller blir det någon respekt för mänskliga rättigheter om människor svälter. Respekt för andra är inte det första en mycket fattig människa tänker på, snarare att överleva. Det blir heller ingen ökad livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet i utvecklingsländer utan utveckling. Frågorna är komplexa men är bland annat kopplade till vårt näst senaste inlägg om att stora arealer odlingsbar mark årligen förstörs. För fredens skull måste vi värna och skydda jordbruksmarken, vi har inte råd att slösa med den! På nationell (och kanske även internationell?) nivå måste vi skapa incitament och regleringar som gör att lantbrukare, kommuner, landsting etc. tar väl hand om vår kanske viktigaste naturresurs. Eliasson pratar om forskning och innovation som en av de saker som ger honom hopp inför framtiden. Det behövs mycket mer forskning inom jordbruk och livsmedel om vi ska kunna utveckla vår livsmedelsproduktion. Det är dags att vår regering har en vision för Sveriges livsmedelsproduktion och agerar därefter.

Eliasson avslutar med att vi måste säga adjö till maktlöshet och passivitet och använder ett citat från fredskämpen Alva Myrdal som hon lär ha sagt till en yngre förmåga på UD “Kom ihåg unge man, det är ovärdigt att ge upp!”.

/Frida

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>