SPI är det nya

Vi har tidigare nämnt att Harvard Business School professorn Michael Porter är vår akademiska idol (ja vi är nördar!). Han befinner sig i dagarna på en konferens i Oxford om socialt entreprenörskap, Skoll World Forum, där han introducerat något han kallar för SPI. I tidningen The Guardian finns en artikel som förklarar vad det handlar om:

Porter menar att sättet vi under decennier mätt ett lands välstånd – BNP per capita – är förkastligt eftersom det inte tar hänsyn till sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Därför har han introducerat något som kallas Social Progress Index (SPI) som är ett nytt sätt att mäta och värdera ett lands välstånd. Om vi skulle mäta välstånd på det här sättet menar Porter att beslutsfattare i både offentlig och privat sektor skulle få större incitament att placera sociala och miljömässiga överväganden högre upp på den politiska agendan. SPI är under utveckling med redan nu finns länder som ska börja använda indexet, bland annat Paraguay och Costa Rica.

“In both business and economic development, our understanding of success has been incomplete”.

Porter är naturligtvis inte den första att försöka mäta välstånd på ett bättre sätt än vad BNP per capita gör. Skillnaden mot tidigare försök är att det här indexet inte försöker integrera parametrar som välmående och lycka med ekonomiska mått. Porter menar att det är löjligt att mäta framgång enbart utifrån ekonomisk tillväxt i en tid då länder möter stora sociala omvälvningar. Den arabiska våren 2011 och utmaningarna i Mexiko under det senaste decenniet illustrerar bristerna i ekonomisk tillväxt som en markör för social utveckling.

Indexet består av 12 parametrar, vilka slarvigt översatt är: grundläggande medicinsk vård, luft, vatten, renhållning, skydd, personlig säkerhet, tillgång till grundläggande utbildning, tillgång till information och kommunikationsmedel, hälsa, hållbarhet gällande ekosystem, personliga rättigheter, tillgång till högre utbildning, personlig frihet, jämställdhet och integration. Organisationens egen forskning visar att det är möjligt att uppnå social utveckling vid relativt låga inkomstnivåer och att utvecklingen beror av effektiv politik snarare än landets ekonomiska storlek. Exempelvis är Ghana och Nigeria två länder med ungefär samma ekonomiska storlek men Ghana har lyckats mycket bättre vad gäller utveckling.

Förutom att få politiska beslutsfattare att sätta sociala frågor högre upp på agendan är tanken att indexet ska hjälpa företag att ytterligare förankra idén om shared value (läs mer om det här!) genom att hjälpa dem prioritera vilka sociala problem man ska adressera i ett visst land. En SPI-rankning över länder finns redan och gissa vilket land som kommer på första plats? Sverige så klart :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>