Sponsring av läromedel i skolan

Lyssnade för ett tag sedan på Kaliber, P1:s program för undersökande journalistik. Programmet handlade den dagen om sponsrade läromedel som lades fram som ett växande problem i svenska skolor. Tydligen blir många lärare mailbombade av företag och andra intresseorganisationer som erbjuder gratis läromedel. Kaliber har gjort en enkätundersökning som 538 lärare svarat på, nära 50% av dessa uppger att dom använder sig av sponsrade läromedel i undervisningen. En orsak är att det inte finns tillräckligt mycket pengar att köpa in läromedel för. Ett antal organisationer med kopplingar till lantbruks- och livsmedelsbranschen nämndes i programmet, däribland Arla, Svensk Fågel, Nordic Sugar och LRF. En arg och orolig mamma med en son i lågstadiet intervjuades. Hon berättade hur skolklassen hennes barn går i besökte en mjölkgård; bakom initiativet stod Arla som bekostade resa och mat. Det hemska var att Arla hade bett barnens föräldrar att inte skicka med någon egen mat eftersom Arla ville att barnen skulle få smaka på olika mejeriprodukter. Dessutom gjordes inga andra studiebesök för att lära barnen om alternativ till mjölk, mamman föreslog ett besök på en fabrik där man gör havremjölk. Mamman i fråga tyckte det här var ren och skär marknadsföring av Arlas produkter och barnen fick ingen helhetssyn eftersom inga andra besök gjordes.

JESUS! Man blir mörkrädd, rabiata människor som den här mamman borde inte få gasta i radio. Tror att många skulle hålla med om att det är jättebra att barn som kanske aldrig varit utanför stadsgränsen får möjlighet att klappa en ko och se varifrån komjölk kommer. Människor i dagens samhälle vet inte hur mat produceras, det är ett problem och en oerhörd kunskapsbrist. Ett besök på en fabrik lämpar sig inte för lågstadiebarn som antagligen tycker att det är roligare att titta på djur än på en fabrikslokal. Komjölk är dessutom en 1000 gånger viktigare och mer relevant produkt sett till konsumtion. Vad gäller sponsrade läromedel är det upp till varje lärare att avgöra tillförlitligheten i materialet. Det behöver inte vara en nackdel att företag eller andra organisationer producerar läromedel. Vad är egentligen objektivt föresten? Det är alltid en fråga om formuleringar, vad som tas med och vad som utesluts. I USA är sponsring av produkter/tjänster i skolor vanligt. Just nu drivs kampanjen “Let’s Move Salad Bars to California Schools” av branschorgansationen United Fresh Foundation som företräder frukt- och grönsaksproducenter i landet. Målet är att donera 350 salladsbarer till skolor runt om i Kalifornien för att öka barns konsumtion av frukt och grönsaker och lägga grunden till goda matvanor. Bakgrunden är att barnfetma är ett stort hälsoproblem. Låter som en win-win! Läs mer om kampanjen här.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 thoughts on “Sponsring av läromedel i skolan

    • Ja naturligtvis är det bra att andra besök också görs om det är möjligt. Men det kan naturligtvis inte bekostas av Arla och jag antar att skolan inte blev inbjuden till några havremjölks-företag. Ska man då tacka nej till Arla bara för att barnen inte får information om andra alternativ? Dessutom ligger fokus på korna och mjölkproduktion och inte marknadsföring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>