Svenskarnas förtroende för livsmedelsbranschen ökar!

En av världens största PR-byråer heter Edelman och består av ca 60 kontor världen över. Varje år gör Edelman något de kallar för Trust Barometer vilket är en global undersökning som försöker ta tempen på vilket förtroende människor har för organisationer, företag och branscher. Trust-barometern 2012 genomfördes globalt i 25 länder med 13 000 respondenter. De globala Trust-resultaten presenterades av Richard Edelman på World Economic Forum i Davos den 25 januari 2012.

I samband med undersökningen genomförs också en analys av varje land för sig, i Sverige var det totalt 1200 respondenter. Ord som förtroende och tillit är kanske inte de lättaste att greppa i sammanhanget, men när de svenska trust-resultaten från undersökningen presenterades på ett seminarie på Nationalmuseum den 26 januari definierades trust som “an expectation of future behavior based on past performance”. 

Nu till själva resultatet! Generellt tycks förtroendet hos svenskarna ha minskat. Från att tidigare ha tillhört förtroende-gruppen “neutral” (> 50% företroende) så har svenskarna blivit mer skeptiska och tillhör numer gruppen “distrusters” (< 50% förtroende). Till exempel så har förtroendet för offentlig sektor och NGO:s minskat, det är också en stor andel som inte litar på att ledare inom regeringen och inom företag säger sanningen i tuffa situationer.

Det här låter kanske trist, men nu till det roliga! När det kommer till vilka som är vinnare och förlorare bland Sveriges branscher visar det sig att livsmedelbranschen är den stora förtroendevinnaren! Enligt undersökningen är livsmedel den bransch som har ökat mest i förtroende under 2011, från 50 % till 62 % på ett år. Livsmedelsbranschen är också den enda bransch för vilken förtroendet har ökat hos svenska folket. För övriga branscher, som till exempel bilbranschen, mediabranschen och finansbranschen, är förtroendet oförändrat eller lägre jämfört med förra året. Det visar sig också att företroendet för företag närmar sig det förtroende som finns för frivilligorganisationer och regeringen.

Vad betyder då detta? Peter Wannding, kommunikationsansvarig på Livsmedelsföretagarna, LI, skriver på matlandet.se att han tror förtroendet är “en följd av att fler fått upp ögonen för att vi har många duktiga och innovativa producenter i Sverige, producenter som erbjuder livsmedel av hög kvalitet och som blivit allt mer framgångsrika på exportmarknaderna”, vilket låter som en bra förklaring.

Att förtroendet för företag ökar generellt kan kanske bero på att många företag försöker vara öppna och tydliga med varifrån råvaror kommer och hur produkter framställs. Vi har tidigare diskuterat företags ansvar här på ABSOLUTAGRONOM.SE, Trust-barometern visar att öppenhet och kommunikation bidrar till ökat förtroende.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>