Svenskt jordbruk en “icke-fråga”?

Den politiska debatten kring jordbruksfrågor och jordbrukspolitik existerar mer eller mindre inte i Sverige. Med satsningen “Det nya matlandet” vill regeringen främja närproducerade och småskaliga livsmedel. Samtidigt nedmonteras svenskt lantbruk. Det är hög tid att introducera jordbruket på den politiska agendan. I en välskriven debattartikel i SvD från den 22:e maj menar några av författarna till boken Maten och makten att det finns ett samband mellan svenskt jordbruk och internationell utveckling. För att möta de utmaningar som globalt lantbruk står inför krävs ett större politiskt engagemang, även från industriländer såsom Sverige. Sverige bör aktivt engagera sig tillsammans med världssamfundet för att möta de utmaningar som det globala lantbruket står inför. Författarna tycker att regering och riksdag bör klargöra vilken roll Sverige ska spela.

Maten och makten är en ny spännande bok som vi borde ha bloggat om för länge sen. Den har skrivits på initiativ av Svensk Mjölk och ställer frågan “Hur ska den nya världen mättas?”. Människor världen över äter mer resurskrävande livsmedel såsom kött samtidigt som den odlingsbara jorden som inte redan är uppodlad är knapp. Är det alls möjligt att föda en befolkning på 10 miljarder människor 2050? Bokens författare menar att det är möjligt under förutsättning att jordbrukets långsiktiga produktivitet och uthållighet tas på allvar som politisk utmaning (så är fallet inte idag). En miljard människor svälter år 2012, jordbruket som inkomstkälla är en nyckelfaktor för att dessa människor ska få ett bättre liv. Stigande livsmedelspriser under senare tid nämns som ett orosmoln i utvecklingsländer framför allt för människor som lever i städer. Å andra sidan innebär stigande världsmarknadspriser förbättrade inkomstförutsättningar för miljarder småbönder i Afrika, Asien och Latinamerika. Förbättrad lönsamhet inom lantbruket går hand i hand med minskad fattigdom!

“Det globala jordbruket behöver förbättrade metoder för produktion under allt osäkrare klimatförhållanden och stärkt forskningskapacitet för att klara en hållbar hög produktion, så även i Sverige”.

För att kunna mätta 10 miljarder människor 2050 krävs stora insatser, inte minst inom forskning och utbildning. Här kan Sverige göra en skillnad. Det krävs ett större engagemang från politiskt håll, tyvärr är svenskt jordbruk en “icke-fråga” i den svenska debatten. Varför blev det så? I boken medverkar bland annat Göran Persson, Christel Benfalk, Lennart Båge, Helena Jonsson, Stefan de Vylder med flera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>